Ритейл - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Индустрии

Ритейл

Предоставяте безупречно клиентско преживяване

В наши дни ритейл компаниите са изправени пред редица предизвикателства. За да бъдат успешни трябва внимателно да балансират между намаляване на инвестициите в складови наличности и поддържането на достатъчно стоки на склад, между подобряване на обслужването на клиентите и намаляване на разходите за труд, между редуциране на оперативните разходи и развиването на нови направления.

Концепцията на Microsoft Dynamics за търговията на дребно е съсредоточена върху улесняване на работата на потребителите, създаване на трайни връзки с клиентите и доставчиците си, внедряването на нововъведения и осигуряването на ритейл компаниите на възможности за избор как да използват решенията за управление на дейността си.

Нашите бизнес консултанти ще се радват да ви помогнат да научите повече за възможностите на последните Microsoft технологии.

Свържи се с нас

Предизвикателства

Клиентите имат непрестанно повишаващи се очаквания за безупречно обслужване

Клиентската лоялност е много чувствителна за всяка грешна операция по време на обслужването

Разпръснати, тромави, скъпи маркетингови кампании

За какви компании е?

Международни ритейл вериги

Дискаунтъри

Вериги магазини в конкретната държава

Benefits

По-добро управление на складовите наличности и различните решения за аранжиране на стоките

Обработване на по-сложни транзакции, включително талони за отстъпка и специални предложения

Повече познания за рентабилността по стоки, отдели и магазини

Бърза реакция на промените в покупателното поведение на клиентите

По-точно ценообразуване на стоките, основано на факти

По–малко време на касата и по-малко опашки – по-добро обслужване на клиентите

По-цялостно обработване на поръчки и рекламации по всички канали

Възможност за анализ в реално време на данните от различните канали, за да по-бърз отговор на промените в търсенето

Искате да научите повече за решенията ни за ритейл компании?

Свържете се с нас