FTS Accounting Solution - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
>
Продукти

FTS Accounting Solution

Интегрирано системно решение за управление отчетността на клиентите на счетоводните къщи.

Кратко описание

FTS Accounting Solution е интегрирано решение за управление на бизнеса за компаниите, клиенти на финансови и счетоводни къщи. Решението помага на счетоводните къщи ефективно да управляват работата с клиенти и дълготрайни активи, компании, разчети и дефиниране на бюджети.

ИТ-решението помага да се анализират ключовите показатели, да се проследяват тенденциите в бизнеса и да се планират резултатите на счетоводните компании.

Ползи

Повишаване на качеството на обслужване

Бързо и своевременно обслужване на клиенти при предоставяне на ежедневна информация.

По-висока ефективност

Възможност за работа с много компании.

Автоматизиране на процесите

Автоматизиране на банкиране, изпращане на имейли със справки и отчети, проверка на ДДС номер и др.

Функционалности

В крак с потребителите

Неограничен брой аналитичности и удобен за настройка сметкоплан.

Ефективно финансово управление

Дефиниране на бюджети и парични потоци.

Дълготрайни активи

Работа с дълготрайни активи.

Прозрачност на процесите

Отчетност по ДДС и ИНТРАСТАТ – ДДС дневници и декларации.

Оптимизиране на работа с клиент и доставчици

Използване на електронно банкиране при отчитане на разчети с клиенти и доставчици.

Автоматизиране на процесите

Автоматизация при разпределение на разходи за бъдещи периоди, създаване на периодично повтарящи се операции, импорт на данни от външни системи.

Вижте повече за FTS Accounting Solution

Заяви демо