Управление на имоти - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Индустрии

Управление на имоти

Управлявате продажби, маркетинг, отдавания под наем, фасилити мениджмънт

ФТС предлага мощно и гъвкаво софтуерно решение за компании, които управляват имоти и собственост. То помага да автоматизирате бизнес процесите си и служи като единен източник на информация за разходи и приходи от имоти, наематели, доставчици, споразумения и др.

Работим успешно с компании за управление на имоти повече от 25 години. Това ни дава задълбочени познания за бизнеса и ни позволява да дадем експертен съвет при внедряването на бизнес софтуер. Препоръчително е да имате доверен партньор, който да управлява системите и технологиите, от които се нуждаете.

Свържи се с нас

Предизвикателства

Трудности при следенето на различни схеми за плащания, договори, условия и ценови политики

Ръчно обработване на договори и документи

Невъзможност да се планират паричните потоци от наематели, ако не се спазва стриктна отчетност.

За какви компании е?

Търговски центрове, молове

Компании за управление на имоти

Ползи

Автоматизиране на основни бизнес процеси за управление на имоти

Искате да научите повече за решенията ни за управление на имоти?

Свържете се с нас