M-Files - FTS
Изберете страница
Продукти

M-Files

Откривате правилната информация в точното време. Ускорете дигиталната бизнес трансформация като премахнете границите между отделните приложения, системи и хранилища.

Кратко описание

Подобрете сигурността, обработката, съхранението и управлението на информация и съдържание, независимо дали това са документи, изображения, имейли, информация за клиентите или други данни.

Ползи

По-бързо и лесно търсене на информация

Нека изкуственият интелект ви помогне да оптимизирате ежедневните си операции - M-Files използва artificial intelligence, за да ви помогне да управлявате по-добре работата в офиса.

Повишена ефективност

Служителите не отделят ценно време в търсене на документи или отгатване дали това е последната одобрена версия с последните промени.

По-добър поглед върху документооборота

M-Files обединява документите и свързаната информация в един изглед, за да е сигурно, че всички работят с актуални данни, което подобрява работата между различните отдели, проекти в цялата компания.

Прозрачност на процесите

Можете да конфигурирате всеки работен поток с последователност от действия, отговорници и други параметри. M-Files позволява да разпределяте задачи, да изпращате и получавате автоматични нотификации за зачислени, изпълнени или изтекли задачи.

Интензивен контрол

M-Files поддържа пълна история на версиите на всеки документ и контрол върху версиите. Автоматизираните права за достъп гарантират, че само определени потребители имат достъп до информацията.

Гъвкавост и мобилност

Достъпвате документи и файлове по всяко време, от всяко място и от всяко устройство. След като разполагате с безпрецедентен достъп до съответната информация през M-Files - това ви предоставя гъвкавост за всички бизнес процеси, дори да сте офлайн.

Функционалности

Единна точка на достъп до всички файлове и документи

Търсите, достъпвате и управлявате цялата информация в мрежата на компанията. Използвате M-Files интерфейс или Office 365, SharePoint, Microsoft Teams, Google G Suite или Salesforce интерфейс като единна точка за достъп за цялата организация.

Възможност за търсене я цялата организация

Търсите информация във всяка система или хранилище. Бързо търсите информация и документи като използвате ключови думи на 32 езика.

Лесна организация на съдържание с метаданни

Намирате информация на база на това какво е, а не къде се съхранява. Метаданните в M-Files слагат информацията в контекст, без да се дублира самата информация в документа. Можете да управлявате всички типове съдържание от структурирани данни до документи и метаданни.

Интелигентни услуги

Използвате изкуствен интелект, за да ви помогне да управлявате документи и съдържание по-ефективно. С някои инструменти автоматично избирате метаданните и класифицирате документи като използвате анализи на текст и изображения.

Работа в екип и мобилен достъп

Редактирате, споделяте файлове и достъпвате данните от всяко устройство.

Гъвкави възможности за внедряване

M-Files може да бъде инсталирана на ваш сървър, може да се ползва като облачна услуга или в хибридна среда.

Сигурност

M-Files осигурява отлични възможности за спазване на правилата за сигурност, с персонализирания достъп и стриктното управление на правата за всеки потребител.

Автоматизирани работни потоци

Настройването на работни потоци от последователни действия, срокове, и отговорници спомага за оптимизиране на бизнес процесите. M-Files автоматично изпраща нотификация, когато има задача, която трябва да се свърши.

За какви компании е?

Счетоводни къщи

Адвокатски дружества

Банки и финансови институции

Логистични компании

Архитектурни и инженерингови компании

Производствени компании

Компании за професионални услуги

Фирми за управление на имоти

Управление на документооборот

Регистър документи – входяща кореспонденция

Регистър документи – договори

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заяви демо

Често задавани въпроси

  Колко време средно отнема внедряване в средна по големина компания?

  Средното време за внедряване на проект отнема средно 3 месеца при стандартна функционалност за автоматизация на документи и процеси.

  Какво отличава M-Files от другите ECM системи?

  • Основният принцип на M-Files е, че най-важното е какво търси потребителят, (съдържанието в контекста), а не къде се съхранва то (място). Този принцип става основа за ECM системите от ново поколение и платформите за управление на съдържание.
  • Архитектурата на M-Files системата се базира на метаданни или свойств, характеристики. Метаданните са информация, която описва документи, файлове или други обекти в системата и асоциира хранилищата на информация с други приложения. Позволява на потребителите бързо да намират информацията, от която имат нужда и да преглеждат съдържание в контекста на друга ключова информация и бизнес процеси.
  • Можете да търсите информация във всички свързани системи и хранилища със същия потребителски интерфейс – нещо, което другите ECM решения не предлагат.

  Назовете 3 причини, защо трябва да изберете M-Files за своя ECM система

  • Лесно ползване и бързо свикване на потребителите, благодарение на познатия M-Files интерфейс, за всички Windows потребители. Служителите не желаят да имат още една система, с която да работят. Искат инструмент който ще е познат и лесен за ползване още от първия ден.
  • Бърз процес на внедряване и интеграция със съществуващите системи. M-Files вече разполага с готови решения за интеграция с популярни системи и услуги.
  • M-Files организира и управлява информацията, на база на това „какво“ е, а не къде в мрежата на компанията се намира. Независимо, къде се съхранява в M-Files платформата или в други хранилища, информацията може да бъде достъпена и управлявана без да изисква скъп и времеемък порцес по миграция на информацията.