M-Files - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

M-Files

Откривате правилната информация в точното време. Ускорете дигиталната бизнес трансформация като премахнете границите между отделните приложения, системи и хранилища.

Кратко описание

Подобрете сигурността, обработката, съхранението и управлението на информация и съдържание, независимо дали това са документи, изображения, имейли, информация за клиентите или други данни.

Ползи

По-бързо и лесно търсене на информация

Нека изкуственият интелект ви помогне да оптимизирате ежедневните си операции - M-Files използва artificial intelligence, за да ви помогне да управлявате по-добре работата в офиса.

Повишена ефективност

Служителите не отделят ценно време в търсене на документи или отгатване дали това е последната одобрена версия с последните промени.

Прозрачност на процесите

Можете да конфигурирате всеки работен поток с последователност от действия, отговорници и други параметри. M-Files позволява да разпределяте задачи, да изпращате и получавате автоматични нотификации за зачислени, изпълнени или изтекли задачи.

По-добър поглед върху документооборота

M-Files обединява документите и свързаната информация в един изглед, за да е сигурно, че всички работят с актуални данни, което подобрява работата между различните отдели, проекти в цялата компания.

Интензивен контрол

M-Files поддържа пълна история на версиите на всеки документ и контрол върху версиите. Автоматизираните права за достъп гарантират, че само определени потребители имат достъп до информацията.

Гъвкавост и мобилност

Достъпвате документи и файлове по всяко време, от всяко място и от всяко устройство. След като разполагате с безпрецедентен достъп до съответната информация през M-Files - това ви предоставя гъвкавост за всички бизнес процеси, дори да сте офлайн.

Функционалности

Интелигентни услуги

Възможност за търсене я цялата организация

Търсите информация във всяка система или хранилище. Бързо търсите информация и документи като използвате ключови думи на 32 езика.

Лесна организация на съдържание с метаданни

Намирате информация на база на това какво е, а не къде се съхранява. Метаданните в M-Files слагат информацията в контекст, без да се дублира самата информация в документа. Можете да управлявате всички типове съдържание от структурирани данни до документи и метаданни.

Редактирате, споделяте файлове и достъпвате данните от всяко устройство.

Единна точка на достъп до всички файлове и документи

Търсите, достъпвате и управлявате цялата информация в мрежата на компанията. Използвате M-Files интерфейс или Office 365, SharePoint, Microsoft Teams, Google G Suite или Salesforce интерфейс като единна точка за достъп за цялата организация.

M-Files може да бъде инсталирана на ваш сървър, може да се ползва като облачна услуга или в хибридна среда.

Автоматизирани работни потоци

Настройването на работни потоци от последователни действия, срокове, и отговорници спомага за оптимизиране на бизнес процесите. M-Files автоматично изпраща нотификация, когато има задача, която трябва да се свърши.

Работа в екип и мобилен достъп

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заяви демо