Maconomy - FTS
Изберете страница
Продукти

Deltek Maconomy

Водещото ERP решение за компании от сферата на услугите

Ползи

Deltek Maconomy дава възможност да се управлява дейността на повече от една фирма в различни географски райони, като се контролират правата за достъп, отчита се специфичната информация за всяка отделна фирма, следят се транзакциите между фирмите и се изготвят общи консолидирани отчети и др.

Deltek Maconomy разполага с богата функционалност за управление на всички бизнес процеси: финанси, счетоводство, търговия, склад, поръчки, доставки, плащания, планиране на ресурси, проекти, управление на персонала, e-търговия и анализи.

Лекота при усвояването и използване

Благодарение на графичния си потребителски интерфейс, Deltek Maconomy предлага лекота и удобство при ползването, повишавайки производителността на потребителя с 25-30%.

Съвременна технология

Съвременна технология - клиент/сървър архитектурата с крос-платформеност /технологичната архитектура на Deltek Maconomy позволява работа на различни операционни системи Microsoft Windows, Linux, Unix и др.

Надеждност

Архитектурата на Deltek Maconomy и използването на база данни от висок клас осигуряват бързата и безпроблемна работа на системата.

Сигурност

В системата се задават правата на достъп на потребителите. Deltek Maconomy поддържа процедури за одобрение на 2, 3 и повече нива.

Ефективност на инвестицията

Deltek Maconomy посреща текущите Ви нужди от информационна система и заедно с това Ви предоставя възможности за разгръщане на дейността.

Гъвкаво управление на ресурси

Разпределение на ресурсите по дейности, задачи и категории служители

Ефективно управление на разходите

Изпълнение на бюджет по приходно-разходни центрове

Вижте повече за Deltek Maconomy

Заяви демо