Maconomy - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

Deltek Maconomy

Водещото ERP решение за компании от сферата на услугите

Ползи

Deltek Maconomy дава възможност да се управлява дейността на повече от една фирма в различни географски райони, като се контролират правата за достъп, отчита се специфичната информация за всяка отделна фирма, следят се транзакциите между фирмите и се изготвят общи консолидирани отчети и др.

Deltek Maconomy разполага с богата функционалност за управление на всички бизнес процеси: финанси, счетоводство, търговия, склад, поръчки, доставки, плащания, планиране на ресурси, проекти, управление на персонала, e-търговия и анализи.

Лекота при усвояването и използване

Благодарение на графичния си потребителски интерфейс, Deltek Maconomy предлага лекота и удобство при ползването, повишавайки производителността на потребителя с 25-30%.

Съвременна технология

Съвременна технология - клиент/сървър архитектурата с крос-платформеност /технологичната архитектура на Deltek Maconomy позволява работа на различни операционни системи Microsoft Windows, Linux, Unix и др.

Надеждност

Архитектурата на Deltek Maconomy и използването на база данни от висок клас осигуряват бързата и безпроблемна работа на системата.

Сигурност

В системата се задават правата на достъп на потребителите. Deltek Maconomy поддържа процедури за одобрение на 2, 3 и повече нива.

Ефективност на инвестицията

Deltek Maconomy посреща текущите Ви нужди от информационна система и заедно с това Ви предоставя възможности за разгръщане на дейността.

Гъвкаво управление на ресурси

Разпределение на ресурсите по дейности, задачи и категории служители

Ефективно управление на разходите

Изпълнение на бюджет по приходно-разходни центрове

Вижте повече за Deltek Maconomy

Заяви демо