Deltek Maconomy ERP в Елма Бургас дава възможност за по-високо качество на предоставяните услуги - FTS
Изберете страница
История на успеха

Deltek Maconomy ERP в Елма Бургас дава възможност за по-високо качество на предоставяните услуги

Резюме

ЕЛМА ООД е компания, специализирана в търговията и дистрибуцията на кабели и проводници, на електроапаратура и оборудване. Фирмата е създадена през 1993г. като един от основните дистрибутори на най-големия дотогава кабелен завод в България – „Елкабел„Бургас. Компанията разполага със складови бази и магазини във Варна, Шумен, Разград, Бургас, София и др.

Проблемът
Разрастването на бизнес дейността на Елма ООД с всяка изминала година налага прилагането на нови системи и иновативни технологии.

Решението
Решението се базира на ERP системата Deltek Maconomy, като включва следните модули:

• Клиенти и доставчици
• Склад
• Продажби и Покупки
• Управление на проекти
• Управление на контакти
• Финанси и счетоводство
• Отчети и анализи

Ползите
-Повишено качество на предоставените услуги
-Интегрирана и актуална управленска информация
-Стриктен контрол върху изпълнението на поръчките
-Строго регламентиран достъп на потребителите в системата

Необходимостта от избор и внедряване на ERP система за управление на бизнеса е продиктувана от разрастването на фирмата на регионално равнище, фокусирането върху значими бизнес проекти на територията на страната и търсенето на по-добра конкурентоспособност на българския пазар.

През второто четиримесечие на 2011г. Елма стартира изпълнението на договор по Проект №3МС-02-19/01.06.2011г. „Интегрирана инвестиция за осигуряване на информационната сигурност в „ЕЛМА” ООД”, с предмет „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на специализиран софтуер и хардуер”. След провеждането на процедура по открит избор на ERP система за управление на бизнеса решението за изпълнител по доставката по специализиран софтеур е в полза на ФТС България ООД и ERP системата Deltek Maconomy.

Успешната съвместна работа между екипите на Елма ООД и ФТС България довежда до интеграцията на системата за управление на бизнеса до края на месец май 2012г. И стартиране на реална работа със системата. Обхвата на проекта включва следните функционалности – Финанси, Покупки, Продажби, Управление на складове, Производство ( както от Елма, така и от подизпълнители) и др.

Системата дава възможност за управление на централния и регионалните складове на ЕЛМА ООД, както и осъществяване на търговската дейност във всички отдалечени точки на продажба.

Достъпът на потребителите до отделните модули на ERP системата е строго регламентиран и е съобразен с изискванията по информационна сигурност.

Клиенти

Профил на клиента
ЕЛМА ООД е компания, специализирана в търговията и дистрибуцията на кабели и проводници, на електроапаратура и оборудване.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас