M-Files за управление на задачи - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

M-Files за управление на задачи

Контролирайте задачите и сроковете по-ефективно

Кратко описание

Решението M-Files Task Management е предназначено за организиране на навременното изпълнение на задачи и поръчения.

M-Files Task Management е разработено на базата на иновативната система за управление на корпоративната информация M-Files и представлява ИТ-решение, което ви позволява ефективно да управлявате задачите и да мотивирате персонала за своевременно изпълнение на възложените задачи. M-Files организира единна корпоративна среда за отчитане на всички задачи и свързаната с тях информация (документи и други видове информация).

M-Files ви позволява да обвързвате задачите с проекти и автоматично да възлагате задачи, когато изпълнявате определени бизнес процеси.

Ползи

Оперативно управление на задачите

Въвличане на персонала в поставянето и решаването на задачи

Прозрачност на всички етапи на изпълнение на задачите

Комбиниране на задачите с корпоративните бизнес процеси

Планиране на работата въз основа на натрупаната статистика

Функционалности

Групиране и сортиране на задачи

Възлагане на задачи от различен тип (еднократни, повтарящи се, проектни и др.)

История на делегирането на задачи

Автоматично изменение на статуса на задачите

Прикачване на документи към задачите

Търсене по метаданни и по съдържание

Регистриране на изразходваното време по задачи

Проследяване на изпълнението на задачите

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заяви демо