Строителство и инженеринг - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Индустрии

Строителство и инженеринг

Подгответе се да отличите бизнеса си

Строителните и инженерингови компании работят в изключително конкурентна среда, където обикновено се управляват огромни проекти по договори на фиксирана цена. Това изисква повече гъвкавост и бързи решения, които могат да отговорят на бързо променящите се изисквания на бизнес средата.

Освен това, всяка задача от тези проекти могат да се характеризират с пет критични елемента: време, разходи и бюджети, материали, ресурси и резултати.

Свържи се с нас

Предизвикателства

Да се фокусирате върху начин за да намалите лошата производителност чрез по-добро планиране и работни процеси.

Да реинвестирате да подобрите ефективността чрез технологиите.

Сложността на проектите нараства и изискванията за по-добра ефективност на компанията по отношение на време и бюджет, също расте.

За какви компании е?

Строителни компании

Инженерингови компании

Ползи

Намалявате цената на придобиване, като консолидирате всички критични бизнес процеси в една система

Оптимизирате оползотворяването на човешките ресурси и оборудването чрез по-добро планиране на проектите

Подобрява колаборацията между екипа служители по проекта

Искате да научите повече за решенията ни за строителство и инженеринг?

Свържете се с нас