Supply Chain Management - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
>
Продукти

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Повишете оперативната ефективност и оптимизирайте управлението на веригата на доставки

Кратко описание

Dynamics 365 Supply Chain Management бе част от Dynamics 365 Finance and Operations (преди ERP системата Dynamics AX)

Трансформирайте операциите във вашата организация от планиране до производство, управление на наличности, склад, транспорт за да максимизирате качеството на продуктите и увеличите финансовите резултати.

Ползи

Модернизирайте управлението на склада

Избягвате възможността да се окажете с малко наличности или с прекалено много, чрез машинно обучение, което дава препоръки за по-ефективното им управление.

Постигате по-добро ниво на оперативните дейности

Повишавате скоростта и точността на своите оперативни дейности с процеси, които ефективно координирате хора, активи, ресурси, за да подобрите обслужването и намалите разходите.

Подобрявате стратегическото планиране

Получете цялостен поглед върху инвентара, склада, производството, обслужването и логистиката с прогнозен анализ.

Функционалности

Въведете иновативни производствени дейности

Опростете управлението на ресурси с помощта на интелигентни решения, които позволяват да проследявате и управлявате ресурсите си - от служители до машини и инструменти.

Оптимизирайте производството

Постигнете ефективност спрямо своите активи, процеси и работна сила, като използвате AI, machine learning, и смесена реалност за да решавате казуси проактивно.

Максимизирайте живота на своите активи

Планирате и предсказвате поддръжката, за да максимизрате продължителността на живота на ценните активи, като намалявате разходите и времето за производство.

Модернизирайте управлението на наличности

Постигате цялостен поглед върхy складовите дейности, за да упрзвлявате ефективно капацитета и движението на стоките в реално време.

Автоматизирайте веригата на доставки

Подобрявате обработката на поръчки и доставка с по-голяма прецизност.

Вижте повече за Dynamics 365 for Supply Chain Management

Заяви демо