Сартен България подобрява ефективността на производството си с Microsoft Dynamics AX - FTS
Изберете страница
История на успеха

Сартен България подобрява ефективността на производството си с Microsoft Dynamics AX

Сартен България е фирма с утвърдени традиции и професионализъм в производството на леки опаковки от метал. Основано през 1999 г., предприятието се развива устойчиво и в момента е едно от водещите предприятия в бранша. Дружеството разполага с богата производствена база и технологично оборудване и реализира продукцията си, както на вътрешния, така и на външния пазар. Към настоящия момент 65% от произвежданата продукция се реализира на международния пазар, а останалите 35% – на родния пазар.

Решението за внедряване на информационна система е продиктувано от необходимостта да бъдат постигнати конкретни бизнес цели. В съответствие с установената в компанията практика, при реализацията на стартираните ИТ проекти се отделя значително внимание на дефинирането на изисквания към системата и нейните доставчици, на проучването на конкретни предложения и на избора на решение и доставчик, отговарящи максимално на поставените изисквания.

Предизвикателствата

Необходимостта от въвеждане на ERP е породена от нарасналата потребност за по-точно планиране на материалните запаси и оптимизиране на складовите наличности в Сартен България.

Решението

Информационното решение е базирано на Microsoft Dynamics AX и осигурява на компанията интегрирана функционалност за производство, финанси, покупки, продажби и планиране.

Ползите

  • Точно и бързо изчисляване на прогнозна и реална себестойност
  • Разширени възможности за контрол на качеството
  • По-добра комуникация между отделите във фирмата
  • Проследяване и реално отчитане на складови наличности
  • Справки и отчети
Клиенти

Сартен България произвежда различни по форма, размери и предназначение метални опаковки за фирми от хранително-вкусовата промишленост – кутии за консервирани полуготови храни – зеленчукови и месни, кутии за захарни изделия и за кафе, рибни консерви и опаковки за производители на сирена, за производители на химикали за аграрна защита, масла, бои, козметика и други изделия на химическата промишленост.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас