Сартен България подобрява ефективността на производството си с Microsoft Dynamics AX - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Сартен България подобрява ефективността на производството си с Microsoft Dynamics AX

Сартен България произвежда различни по форма, размери и предназначение метални опаковки за фирми от хранително-вкусовата промишленост – кутии за консервирани полуготови храни – зеленчукови и месни, кутии за захарни изделия и за кафе, рибни консерви и опаковки за производители на сирена, за производители на химикали за аграрна защита, масла, бои, козметика и други изделия на химическата промишленост.

Предизвикателствата

Необходимостта от въвеждане на ERP е породена от нарасналата потребност за по-точно планиране на материалните запаси и оптимизиране на складовите наличности в Сартен България.

Решението

Информационното решение е базирано на Microsoft Dynamics AX и осигурява на компанията интегрирана функционалност за производство, финанси, покупки, продажби и планиране.

Ползите

  • Точно и бързо изчисляване на прогнозна и реална себестойност
  • Разширени възможности за контрол на качеството
  • По-добра комуникация между отделите във фирмата
  • Проследяване и реално отчитане на складови наличности
  • Справки и отчети

Сартен България е фирма с утвърдени традиции и професионализъм в производството на леки опаковки от метал. Основано през 1999 г., предприятието се развива устойчиво и в момента е едно от водещите предприятия в бранша. Дружеството разполага с богата производствена база и технологично оборудване и реализира продукцията си, както на вътрешния, така и на външния пазар. Към настоящия момент 65% от произвежданата продукция се реализира на международния пазар, а останалите 35% – на родния пазар.

Решението за внедряване на информационна система е продиктувано от необходимостта да бъдат постигнати конкретни бизнес цели. В съответствие с установената в компанията практика, при реализацията на стартираните ИТ проекти се отделя значително внимание на дефинирането на изисквания към системата и нейните доставчици, на проучването на конкретни предложения и на избора на решение и доставчик, отговарящи максимално на поставените изисквания.

Сред реализираните през последната година инициативи за развитие на информационната инфраструктура на Сартен България е внедряването на интегрирана система за управление на бизнеса (ERP). Проектът е реализиран по програма ФАР – „Повишаване на конкурентоспособността”.

Необходимостта от въвеждане на ERP система е породена от нарасналата потребност за по-точно планиране на материалните запаси и оптимизиране на складовите наличности. Компанията се нуждае също така от средства, автоматизиращи дейностите във връзка с изготвяне и следене на бюджети и планиране ангажираността на производствените мощности. Констатирана е и потребност от информация за движението на паричните потоци и т.н.

След внимателно проучване на няколко алтернативни решения, Сартен България избира ERP системата Microsoft Dynamics AX и ФТС България.

Microsoft Dynamics AX работи в реално време върху централизирана база данни, което дава възможност на всички служители да работят с най-актуалната информация. Единната база данни елиминира необходимостта от повторно въвеждане и последващо синхронизиране на данните. Документите, придружаващи продукцията съобразно стандарта ISO 9001:2000, се генерират директно от Microsoft Dynamics AX.

Клиенти

Сартен България е фирма с утвърдени традиции и професионализъм в производството на леки опаковки от метал. Основано през 1999 г., предприятието се развива устойчиво и в момента е едно от водещите предприятия в бранша.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас