FTS Automotive Solution - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
>
Продукти

FTS Automotive Solution

Решение за фирми в областта на продажбите и сервизирането на машини и оборудване.

Кратко описание

FTS Automotive Solution е интегрирано решение за управление на бизнеса за компании в областта на продажбите и сервизирането на машини и оборудване.

Посредством ИТ-решението се намаляват разходите за съхранение на резервни части и материали чрез оптимизиране на складовите операции, осъществява се контрол върху разходите и се подобряват взаимоотношенията с клиентите.

Ползи

Прозрачност на процесите

Осъществява се контрол върху разходите.

Работа с клиенти

Подобряване на взаимоотношения с клиенти чрез актуална информация за сервизния договор.

Оптимизиране на разходите

Намаляване на разходите за съхранение на резервни части и материали чрез оптимизиране на складовите операции и поръчки към доставчици.

Подобряване на отчетността

Отчитане на работата на механиците по всеки ремонт, сравнение на реалното време за сервиз със заложеното по норма на производител.

Функционалности

Работа с договори

Поддържане на сервизни договори и следене на гаранционни срокове.

Отчитане на време

Отчитане на нормо-времена на работа на машините.

Отчитане на сервизни дейности

Вложен труд и материали в дейността.

Увеличаване на ефективността

По-добра проследимост на процесите.

По-добра проследимост

Проследяване на процеси по покупка, съхранение и изписване на резервни части.

Вижте повече за FTS Automotive Solution

Заяви демо