Ентърпрайз Комюникейшънс Груп управлява портфолио от мащабни проекти с Microsoft Dynamics AX - FTS
Изберете страница
История на успеха

Ентърпрайз Комюникейшънс Груп управлява портфолио от мащабни проекти с Microsoft Dynamics AX

Проблемът
Търсене на решение, което да позволи по-ефективно управление и по- стриктен контрол върху различните проекти.

Решението
Решението се базира на ERP системата от висок клас Microsoft Dynamics AX, в която са включени следните функционалности- финанси и счетоводство, покупки, проекти, продажби.

Ползите
-По-стриктен контрол, управление и отчетност на водените проекти и вътрешните разходи на компанията
-Интегрираност на бизнес процесите между отделите в организацията и между отделните корпоративни системи
-По-добро оперативно управление, отчитане и планиране

Сред основните дейности на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД са проектиране, доставка, инсталиране, интеграция и поддръжка на телекомуникационни и ИТ решения, подходящи за малки, средни и големи компании и държавни институции.

През 2011г. Siemens Enterprise Communications, глобален доставчик на решения за корпоративни комуникации, прилага глобална програма за текущите бизнес модели в повече от 20 държави по света. Като част от тази инициатива, Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс ЕООД в България е вече независимо дружество с ново име – Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД. Компанията е единственият акредитиран Premium Distribution Partner – най-високото ниво на партньорство за разпространение на цялата гама продукти и услуги, предлагани от Siemens Enterprise Communications, както в България, така и в Македония.

С промените в компанията възниква необходимостта от система, с която компанията да управлява, контролира и отчита своя бизнес. Решението, което компанията търси на този етап е гъвкава и стандартизирана система, която лесно и бързо да може да се внедри, но и с възможности за добавяне на допълнителни модули и функционалности в бъдеще. След внимателен анализ на предлаганите решения изборът пада върху ERP системата от висок клас Microsoft Dynamics AX и компанията – внедрител ФТС България.

Акцентът при внедряването е върху модул Проекти, в който са обхванати всички видове дейности, които извършва компанията – изграждане на нови мрежи и централи, гаранционно обслужване, сервизна поддръжка на базата на абонаменти договори и сервизни услуги. В модула са обхванати и директните продажби на материали с цел уеднаквяване на търговските и бизнес процесите на компанията. Във връзка със спецификата на дейността са предвидени средства и функционалност за признаване на приходите и разходите по текущи дългосрочни проекти.

Друг важен процес изцяло обхванат в системата е управлението на вътрешните разходи на компанията. Заедно с внедряване на системата е извършено и вътрешно преструктуриране на процеса с цел гладкото му и ефективно протичане. Покупките на материали и услуги за вътрешни нужди от една страна се централизира, а от друга страна всеки един разход предварително преминава през няколко одобрения.

Усъвършенстването на процеса по управление и отчетност на проектите в Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД оказва положителен ефект върху цялостната дейност, подобрява организацията и комуникацията между различните отдели в компанията.

Клиенти

Профил на клиента
Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД предлага телекомуникационни продукти и решения за корпоративния сектор – мултимедийни решения за пренос на глас, данни и видео; решения за унифицирани комуникации, решения за центрове за обслужване на клиенти, облачни решения, сигурни корпоративни фиксирани и безжични комуникации и защита на данните, проектиране и изграждане на FTTx оптични кабелни мрежи, консултантски услуги, цялостни интегрирани решения.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас