С Microsoft Dynamics AX, АТМ Електроникс разчита на контрол и управление на информацията за производството в реално време - FTS
Изберете страница
История на успеха

С Microsoft Dynamics AX, АТМ Електроникс разчита на контрол и управление на информацията за производството в реално време

Резюме

АТМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД е българска компания, която предлага комплексни услуги в областта на асемблирането на електронни печатни платки , монтаж на модули и системи, както и провеждане на електрически тестове по спецификация и заявка на клиента.

Предизвикателствата

Усъвършенстване на процесите по планиране и производство
Информация за наличностите от материали (налични и свободни) по клиенти
Автоматично генериране на производствени поръчки за всички нива на производството
Калкулация на очакваната и фактическа себестойност на продукцията
Проследяване и актуализиране на статусите на различните поръчки в реално време
Работа с няколко версии на ВОМ (рецептурите за производство) и на маршрутите за производство
Партидна проследимост на част от влаганите материали
Интреграция с бар-код скенери

Решението –
Решението е базирано на Microsoft Dynamics AX и обхваща основните процеси, свързани с управление на материалните запаси в АТМ Електроникс –покупки, продажби, складове, планиране и производство.

Ползите

Регистриране на производството на междинни продукт;
Актуална информация за наличнностите от материали по клиенти;
По –ефективно управление на вложените ресурси – човеко- и машиночасове

ATM ЕЛЕКТРОНИКС ООД печели финансиране по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ на ЕС по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ за реализация на проект за технологична модернизация и внедряване на ERP система. Мотивацията за включването на ERP система в проекта, управителят на компанията Сегрей Шардин обосновава със сериозното разширяване на дейността и разрастването на АТМ през последните години и произлезлите от това проблеми свързани с процесите на планиране и на производството, както и управлението на наличните ресурси.

Сред основните причини АТМ да предпочете ERP системата Microsoft Dynamics AX всъщност са опита и професионализма на екипа на ФТС България, удобния потребителски интерфейс и съвременнта технология на системата, възможността за управление и контрол на информацията в реално време, както и не на последно място – подкрепата на един от глобалните лидери в софтуера- Microsoft.

Спецификата на работа на АТМ е производство на ишлеме на електронни изделия, като клиентите освен материали изпращат и маршрутно лимитни карти за производството на продуктите.

Цел на внедряването на ERP система Microsoft Dynamics AX e да подпомогне процеса на изпълнение на клиентските поръчки, като се поддържа и управлява информация за:

наличностите от материали по клиенти за дадено производство;
етапите на производство – до къде може да се изпълни дадена клиентска заявка, ако липсват само някои от материалите за влагане по междинните звена;
необходими за покупка позиции;
възможността за резервиране на материали и „раз-резервирането им” по различни производствени поръчки;
поддържане на няколко версии на рецептурите за производство (BOM);
промяната в статуса на производствените поръчки – Планирани, Стартирани. Етап на изпълнението. и др.

Внедряването на системата довежда до поддържане и по-ефективно управление на информацията за вложените ресурси – човеко- машино часове за изпълнението на дадени операции, като тази информация трябва да е разбита и по звена (цехове).

Едно от изискванията на АТМ е след имплементирането на системата да се регистрира производството на междинни продукти (компоненти), тъй като дотогава се отчита само производството на крайното изделие. Системата следва да създава автоматично заданието за полуфабрикатите, като наличието на междинни продукти ще позволи стартиране на производството само по определено нива на продукта и изчакване на получаването на материали, както и частично фактуриране на регистрираната готова продукция.

Клиенти

АТМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД е българска компания, която предлага комплексни услуги в областта на асемблирането на електронни печатни платки , монтаж на модули и системи, както и провеждане на електрически тестове по спецификация и заявка на клиента.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас