Пантелей Тошев постига устойчиво развитие чрез оптимизиране на планирането, контрола и използването на ресурси с Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations - FTS
Изберете страница
История на успеха

Пантелей Тошев постига устойчиво развитие чрез оптимизиране на планирането, контрола и използването на ресурси с Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations

Пантелей Тошев ООД е иновативен и технологичен лидер в разработката и производството на ингредиенти за храни и напитки. Фирмата прилага креативен пазарен подход в производството на богато портфолио от продукти, използвани в безалкохолни напитки, сокосъдържащи напитки, плодови сокове и нектари, спиртни напитки, сладоледи и млечни изделия, захарни и сладкарски изделия и др. В момента Пантелей Тошев предлага гама от 1600 стандартни продукта на повече от 1500 клиента в 32 държави.

Предизвикателствата

Бързите темпове, с които компанията се развива, както и поставените бизнес цели – подобряване качеството на продукцията и конкурентоспособността, създаване на възможности за разширяване на експортната дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб, налагат въвеждането на цялостно специализирано решение за управление на процесите и ресурсите на дружеството

Решението

Решението се базира на Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (D365 F&O).

Ползите

  • Автоматизиране на основните за компанията процеси, с което се постига подобрено планиране и контрол на производството и оптимално използване на ресурсите
  • Решени специфики като работата с алтернативни маршрути, рецепти за производство и акцизни артикули, както и контрола на сроковете на годност на материалите и продуктите
  • Интеграция с банки и със система за заплати
  • Оптимизираните бизнес процеси осигуряват устойчиво развитие на компанията
Клиенти

Пантелей Тошев ООД е иновативен и технологичен лидер в разработката и производството на ингредиенти за храни и напитки. В момента Пантелей Тошев предлага гама от 1600 стандартни продукта на повече от 1500 клиента в 32 държави.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас