Пантелей Тошев постига устойчиво развитие чрез оптимизиране на планирането, контрола и използването на ресурси с Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Пантелей Тошев постига устойчиво развитие чрез оптимизиране на планирането, контрола и използването на ресурси с Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations

Пантелей Тошев ООД е иновативен и технологичен лидер в разработката и производството на ингредиенти за храни и напитки.

Предизвикателствата

Бързите темпове, с които компанията се развива, както и поставените бизнес цели – подобряване качеството на продукцията и конкурентоспособността, създаване на възможности за разширяване на експортната дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб, налагат въвеждането на цялостно специализирано решение за управление на процесите и ресурсите на дружеството.

Решението

Решението се базира на Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (D365 F&O).

Ползите

  • Автоматизиране на основните за компанията процеси, с което се постига подобрено планиране и контрол на производството и оптимално използване на ресурсите
  • Решени специфики като работата с алтернативни маршрути, рецепти за производство и акцизни артикули, както и контрола на сроковете на годност на материалите и продуктите
  • Интеграция с банки и със система за заплати
  • Оптимизираните бизнес процеси осигуряват устойчиво развитие на компанията

Пантелей Тошев ООД е иновативен и технологичен лидер в разработката и производството на ингредиенти за храни и напитки. Фирмата прилага креативен пазарен подход в производството на богато портфолио от продукти, използвани в безалкохолни напитки, сокосъдържащи напитки, плодови сокове и нектари, спиртни напитки, сладоледи и млечни изделия, захарни и сладкарски изделия и др. В момента Пантелей Тошев предлага гама от 1600 стандартни продукта на повече от 1500 клиента в 32 държави.

Бързите темпове, с които компанията се развива, както и поставените бизнес цели – подобряване качеството на продукцията и конкурентоспособността, създаване на възможности за разширяване на експортната дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб, налагат въвеждането на цялостно специализирано решение за управление на процесите и ресурсите на дружеството.

Чрез въвеждането на Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (от компанията-внедрител ФТС България) в Пантелей Тошев биват автоматизирани и оптимизирани процесите, свързани с оферирането, разработването на нови продукти – рецепти и технологични маршрути за производство, калкулирането на очакваната себестойност, планирането доставката на материали, планирането на производството, управлението на покупките с възможности за предварително одобрение на всички видове разходи, експедицията на стоки, входящия качествен контрол, управлението на вземанията, вкл. работата с кредитни лимити, следенето на фактурите за просрочие, напомнителните писма.

Посредством мощното бизнес аналитично решение Power BI се предоставят възможности за обширно моделиране и анализи в реално време на продажбите, покупките и склада, а чрез Management Reporter бързо и лесно се генерират и публикуват финансови отчети с възможности за кастъмизиране въз основа на данни от главната книга.

С помощта на внедрената ERP система биват решени и специфики като работата с алтернативни маршрути и рецепти за производство на продукцията – според количеството и разфасовката на произвежданата партида на продукцията, работата с акцизни артикули, а също и контрола на сроковете на годност на материалите и продукцията.

Клиенти

Пантелей Тошев ООД е иновативен и технологичен лидер в разработката и производството на ингредиенти за храни и напитки. В момента Пантелей Тошев предлага гама от 1600 стандартни продукта на повече от 1500 клиента в 32 държави.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас