Advanced Projects - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

Advanced Projects

Решение, което проследява и поддържа целият жизнен цикъл на проекта

Кратко описание

Advanced Projects is an enterprise project and portfolio management (EPPM) solution for Microsoft Dynamics AX developed by Adeaca (USA).

С Microsoft Dynamics AX и Advanced Projects, разполагате с единна, интегрирана и гъвкава софтуерна система, която позволява на изпълнителите да управляват сложни технологични процеси и всички критични елементи по проекта.

Решението предоставя най-добрите функционалности фокусирани върху управлението на проекти:

  – Планиране на материалите и ресурсите по проекта
  – Планиране на сроковете по проекта
  – Оферти и Търгове
  – Управление на парични потоци
  – Управление на веригата за доставки (SCM)
  – Управление на промените
  – Управление на бюджета
  – Анализ на проекта (Project Visibility)

Benefits

По-добра рентабилност на проектите

Стриктен контрол върху разходите за покупки, суровини и резултати

Актуална финансова и счетоводна информация в цялата организация

Подобряване на връзките с клиенти-акуратно изчисляване на себестойността, по–кратък цикъл на продажбите

По-лесно проследяване на всички дейности по проекта (предпроектна фаза на проучване, бюджетиране, офериране и сключване на договор, през изграждането на самият обект - проектиране, планиране на СМР, управление на строителните активи и отчитане на извършеното строителство, до анализ на себестойността)

Автоматизирано отчитане на времето и фактурирането на разходите по дейности

Ефективно управление на вариациите по договорите и промените по бюджета

Подобряване на функциите за анализ

Функционалности

Планиране на материали и ресурси

Планиране на етапите на прокета

Изготвяне на тръжни оферти

Управление на работните потоци

Управление на веригата за доставки (SCM)

Вижте повече за Advanced Projects

Заяви демо