Advanced Projects - FTS
Изберете страница
Продукти

Advanced Projects

Решение, което проследява и поддържа целият жизнен цикъл на проекта

Кратко описание

Advanced Projects is an enterprise project and portfolio management (EPPM) solution for Microsoft Dynamics AX developed by Adeaca (USA).

С Microsoft Dynamics AX и Advanced Projects, разполагате с единна, интегрирана и гъвкава софтуерна система, която позволява на изпълнителите да управляват сложни технологични процеси и всички критични елементи по проекта.

Решението предоставя най-добрите функционалности фокусирани върху управлението на проекти:

  – Планиране на материалите и ресурсите по проекта
  – Планиране на сроковете по проекта
  – Оферти и Търгове
  – Управление на парични потоци
  – Управление на веригата за доставки (SCM)
  – Управление на промените
  – Управление на бюджета
  – Анализ на проекта (Project Visibility)

Benefits

По-добра рентабилност на проектите

Стриктен контрол върху разходите за покупки, суровини и резултати

Актуална финансова и счетоводна информация в цялата организация

Подобряване на връзките с клиенти-акуратно изчисляване на себестойността, по–кратък цикъл на продажбите

По-лесно проследяване на всички дейности по проекта (предпроектна фаза на проучване, бюджетиране, офериране и сключване на договор, през изграждането на самият обект - проектиране, планиране на СМР, управление на строителните активи и отчитане на извършеното строителство, до анализ на себестойността)

Автоматизирано отчитане на времето и фактурирането на разходите по дейности

Ефективно управление на вариациите по договорите и промените по бюджета

Подобряване на функциите за анализ

Функционалности

Планиране на материали и ресурси

Планиране на етапите на прокета

Изготвяне на тръжни оферти

Управление на работните потоци

Управление на веригата за доставки (SCM)

За какви компании е?

Строителни компании

Инженерингови компании

Turnkey solution providers

Вижте повече за Advanced Projects

Заяви демо