За акуратното обслужване на дистрибуторската си мрежа АкваСорс разчита на ERP системата Deltek Maconomy - FTS
Изберете страница
История на успеха

За акуратното обслужване на дистрибуторската си мрежа АкваСорс разчита на ERP системата Deltek Maconomy

Предизвикателството – Спазване на строг график на дейностите по ежедневна обработка на поръчките и експедиране на заявените стоки до мрежа от хиляди дистрибутори.

Решението – С Deltek Maconomy се покриват изискванията на компанията за управлението на търговска дейност, склад, финанси и счетоводство.

Ползите

Акуратно обслужване на дистрибуторската мрежа
По-стриктен контрол върху операциите
Електронен обмен на документи с дистрибутори, банки и държавни институции
Автоматизиран процес на комуникация и подаване на точна и навременна информация към централния офис на компанията в Англия

Аквасорс България заема водещо място на пазара за естествени хранителни добавки и натурална козметика. Компанията достига до своите клиенти чрез мрежа от независими дистрибутори. Обслужването на мрежа от хиляди дистрибутори (физически и юридически лица) изисква спазването на строг график на дейностите по ежедневната обработка на поръчките и експедиране на заявените стоки до всеки дистрибутор. Нужен е интерфейс за комуникация със спедиторските фирми, автоматизация при начисляването и изплащането на комисионните с изчисляване на всички данъци и осигуровки и генериране на файловете за НАП, НОИ и банките.

АкваСорс разчита на Deltek Maconomy като ERP система, с която се покриват изискванията на компанията за управлението на търговска дейност, склад, финанси и счетоводство. Разработени са допълнителни приложения за комуникация със спедиторските фирми, с които АкваСорс работи, както и за печат на товарителници съгласно техните изисквания.

Автоматизирана е процесът по комуникация с централния офис в Англия за ежедневно получаване и изпращане на информация за направените обеми по дистрибутори. Разработен е допълнителен модул към Deltek Maconomy за изчисляване на данъците и осигуровките на всеки един дистрибутор съгласно действащото законодателство, генериране на съответните платежни нареждания и файлове с данни от декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” .

Благодарение на изградената вътрешна организация в АкваСорс България и с помощта на Deltek Maconomy и ФТС, сравнително малкият екип на компанията успява акуратно да обслужва дистрибуторската си мрежа. Дейности като начисляване и изплащане на комисионни на хиляди физически и юридически лица се осъществяват в рамките на половин работен ден. Обменът на документи с дистрибутори, банки и държавна администрация се извършва електронно, което в значителна степен намалява разходите и времето за изпълнение на задачите и увеличава възможностите за контрол.

Deltek Maconomy е ERP решение за проектно-ориентирани компании и търговски компании. Основната цел на системата е да поддържа ключовите процеси на организациите, които предоставят проектни услуги на своите крайни клиенти.Deltek Maconomy включва задълбочена функционалност за управление на финанси и проекти, съобразена с изискванията и потребностите на проектно-ориентираните компании в сферата на услугите, които предоставят експертни знания на своите клиенти.

Клиенти

АкваСорс България е лидер в продажбите на естествени хранителни добавки и натурална козметика.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас