С Deltek Maconomy Сънфуудс България обработва бързо и ефективно финансовата информация - FTS
Изберете страница
История на успеха

С Deltek Maconomy Сънфуудс България обработва бързо и ефективно финансовата информация

Резюме

Макдоналдс, най-голямата верига за бързо хранене, стъпва в България през 1994 г. с откриването на ресторант във втория по големина град в страната – Пловдив. България е 75-тата страна, в която веригата отваря ресторант.

През 2009 г. Макдоналдс България променя името си на Сънфудс България. Компанията разполага с 42 заведения за бързо хранене в страната.

Основната цел на проекта е да се обработва бързо и ефективно финансовата информация, постъпваща от различни източници, да има възможност за изготвяне на управленски и финансови отчети по националните стандарти и по US GAAP, да се следи изпълнението на бюджета и да има актуална информация за финансовото състояние на различните обекти.

Решението обхваща изцяло работата на финансовия отдел, където на оперативно ниво всички записи се регистрират едновременно по националните стандарти и по US GAAP и заедно с това се въвеждат и всички необходими нива на аналитичност – обекти, отдели и пр.

Осъществена е интеграция с останалите специализирани продукти, като данните от тях се импортират текущо в Maconomy. Създадени са автоматични схеми за осчетоводяване, които значително намаляват ръчната работа на потребителите и в същото време не ги ограничава ако трябва да се направят някакви промени.

Дълготрайните активи са организирани в отделни групи според изискванията на националните стандарти и на US GAAP, като всички операции с активи се осчетоводяват автоматично по предварително зададени схеми по съответния сметкоплан.

Посредством модула за електронни разплащания ежедневно се следят всички задължения към доставчици и се извършва плащане по електронен път.

Модулът за финансови отчети позволява създаването и поддържането на финансови и управленски отчети с различно ниво на аналитичност както по националните стандартни така и по US GAAP. Достъпът до отчетите е строго регламентиран и се управлява от системата за контрол на достъпа.

С внедряването на интегрираната система за управление на бизнеса Deltek Maconomy работата на потребителите значително се улесни, изготвянето на управленските и финансовите отчети става бързо и лесно, а мендижмънта получава актуална информация за състоянието на цялата компания и за всеки обект поотделно.

Клиенти

Макдоналдс, най-голямата верига за бързо хранене, стъпва в България през 1994 г. с откриването на ресторант във втория по големина град в страната – Пловдив. България е 75-тата страна, в която веригата отваря ресторант.

През 2009 г. Макдоналдс България променя името си на Сънфудс България. Компанията разполага с 42 заведения за бързо хранене в страната.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас