Deltek Maconomy ERP помага на Инфомед ЕООД да оптимизира търговската си дейност и да се фокусира върху клиентите си - FTS
Изберете страница
История на успеха

Deltek Maconomy ERP помага на Инфомед ЕООД да оптимизира търговската си дейност и да се фокусира върху клиентите си

Резюме

Инфомед ЕООД е основана през 1995г. Основна дейност на фирмата е търговия с медицинска апаратура и консумативи и сервиз на медицинска техника. Инфомед предлага на българския пазар утвърдени марки като OLYMPUS, ALOKA, KIMBERLY-CLARK, MERETE.

Проблемът
Необходимостта от оптимизиране на бизнес процесите в следствие на разрастването на бизнес дейността на Инфомед ЕООД налага прилагането на нови системи и иновативни технологии.

Решението
Решението се базира на ERP системата Deltek Maconomy, като включва следните модули:

• Клиенти и доставчици
• Финанси
• Продажби и Покупки
• Управление на контакти
• Сервиз

Ползите
-Повишено качество на предоставените услуги
-Интегрирана и актуална управленска информация
-Строго регламентиран достъп на потребителите в системата

Необходимостта от избор и внедряване на ERP система за управление на бизнеса е продиктувана от разрастването на фирмата, стремежа за оптимизация на бизнес процесите и търсенето на по-добра конкурентоспособност на българския пазар.

Внедряването на ERP системата Deltek Maconomy в Инфомед ЕООД обхваща търговска дейност, сервизна дейност и финанси. Инсталацията е от типа „многофирмена структура“, която включва няколко отделни юридически лица с автоматичен процес на междуфирмено фактуриране.

Търговската дейност на компанията е насочена към продажби на медицинско оборудване и консумативи, както към отделни клиенти, така и по предварителни сключени договори със различни здравни заведения. Процесът осигурява пълна аналитичност на продажбите по клиенти, продуктови направления, търговски представители и др., като за всички тях се следи и изпълнението на предварително приети и одобрени бюджети.

Сервизната дейност обхваща поддръжка, ремонт и профилактика на медицинска апаратура по различни типове сервизни договори за различните клиенти. Системата Deltek Maconomy поддържа актуална информация за всеки етап от изпълнението на сервизната поръчка, както и за вложените резервни части и извършените сервизни услуги.

Финансовият модул в Deltek Maconomy позволява управление и контрол на всяка от отделните компании от многофирмената структура. За всяка отделна компания се следи а изпълнението на бюджети по приходно – разходни центрове, управление на дълготрайни активи, вземания и задължения. Системата предлага възможност освен за финансови отчети по отделните компании, така и консолидирани отчети обхващащи няколко юридически лица.

Клиенти

Профил на клиента
Инфомед ЕООД е компания, специализирана в търговията на медицинска апаратура и консумативи и сервиз на медицинска техника.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас