Дигиталната трансформация на Дамвент продължава с Microsoft Power BI - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Дигиталната трансформация на Дамвент продължава с Microsoft Power BI

Резюме

Дамвент е иновативна българска производствена компания с повече от 30 години опит в производството на най-висок клас енергийно ефективни решения за вентилация и климатизация.

Предизвикателствата

Изискванията към ползваната ERP система Microsoft Dynamics NAV се повишават и компанията се чувства готова да премине на следващото ниво от своята дигитална трансформация, надграждайки с BI система. 

Решението

Решението е Microsoft Power BI – мощен инструмент за визуализация на данни и бизнес анализ. 15 поредни години Power BI оглавява класацията на анализатора Gartner за предлаганите решения в сферата на бизнес интелиджънс инструментите.

Ползи

  • Сигурен достъп и видимост до актуални бизнес данни под формата на визуализации и доклади в реално време на всяко устройство, вкл. чрез локални BI мобилни приложения;
  • Следене на KPI’s, както и съпоставка на действителни с бюджетирани стойности;
  • Мониторинг на тенденциите и навременно отстраняване на потенциални проблеми;
  • Ускорен и подобрен процес на вземане на решения;
  • Подобрена ефективност;
  • Повишени възможности за спечелване на конкурентно предимство;
  • Лесна интеграция с други приложения и програми.

Дамвент е компания-иноватор в системите за климатизация и вентилация още със създаването си през далечната 1990 г. Вече повече от 30 години иновативните решения и концепции са катализаторът, който стои в основата на формулата за растеж, усъвършенстване и непрекъснато развитие на компанията. Дамвент проектира и разработва хибридни решения за всички климатични зони по целия свят (-30 до + 55°C) и може да се похвали със завиден брой доставени, инсталирани и пуснати в експлоатация хибриди на територията на 18 държави в ЕС и извън него. Постигнатите резултати заслужено нареждат компанията сред лидерите в хибридните интегрирани решения за обработка на пресен въздух.

Дамвент е дългогодишен партньор на ФТС, който повече от 10 години използва ERP системата Microsoft Dynamics NAV, в която организира своите доставки логистика, производство, продажби, счетоводство и финанси. Годините на експлоатация на NAV ERP изчистват голяма част от комуникационните и организационни проблеми в компанията, а потребителите достигат момент на самоусъвършенстване и започват да изискват все повече от себе си, от организацията на работа на екипите и от ERP системата. Тогава настъпва и моментът, в който компанията е готова и чувства неотложната необходимост от въвеждане на BI система. Дамвент узря за тази промяна, а ние от ФТС им помогнахме в процеса на „проглеждане“, защото това е точното определение на промяната, която се случва, когато Power BI организира оперативните данни в логически подредени аналитични показатели.

Какво постигнахме?

  • Посредством Power BI се извличат, интегрират, анализират и визуализират под формата на аналитични графики ценните исторически данни от ERP системата Microsoft Dynamics NAV 5.0, вече структурирани и коректни и превърнати в точни показатели. Сега компанията има детайлен поглед върху редица ключови бизнес показатели като най-доходоносен продукт, най-коректен доставчик, промени в ръст или спад на доставките на материали от определени доставчици и как тази промяна се пренася в себестойността на продукцията и съответно на обема на продажбите. Тази прозрачност на тенденциите в реално време ускорява и подобрява избора на управленчески модели и дава ясна посока на движение на компанията.

 

  • Бързината на достъп до актуални и коректни данни е несравнима с момента, когато е трябвало да се прави ръчно от финансов анализатор с цената на множество грешки, некачествени данни и дни и часове труд в сводиране на информацията.

 

  • Защитен достъп до интерактивни справки на Power BI, видими в реално време на всяко устройство. Мирослав Дамянов, съуправител на Дамвент, споделя, че възможността да получава и обменя аналитична информация почти в реално време от мобилния си телефон, използвайки Power BI Mobile, е дала един нов тласък в работата му по вземане на важни за бизнеса решения.

Дамвент е компания-иноватор в системите за климатизация и вентилация още със създаването си през далечната 1990 г.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас