Топ Дринкс изпълнява обещанията към клиентите си с помощта на Microsoft Dynamics AX от ФТС - FTS
Изберете страница
История на успеха

Топ Дринкс изпълнява обещанията към клиентите си с помощта на Microsoft Dynamics AX от ФТС

Резюме

Топ Дринкс е първостепенен партньор на над 4800 търговски обекта, както и лидер в дистрибуцията на високоалкохолни и безалкохолни български и вносни продукти, минерална вода, сокове и др.

За да може още по-добре да отговори на предизвикателствата на пазара, мениджмънтът на Топ Дринкс взема решение за внедряване на ERP система, която да позволи интегрираност на бизнес процесите в реално време за всички бази на компанията. Избрана е системата Microsoft Dynamics AX – ERP система от висок клас, а внедряването е поверено на ФТС България.

Предизвикателствата

  • Богата функционалност в областта на доставките, запасите, продажбите, счетоводството и финансите.
  • Висока степен на параметризация за по-голяма гъвкавост и независимост на компанията.
  • Възможност за работа в реално време върху централизиран сървър на трите отделни бази на компанията.
  • Обработка на голям брой транзакции с необходимото бързодействие.

Решението

От началото на 2008г. в реална експлоатация е системата Microsoft Dynamics AX.

Ползите

  • Максимално автоматизиране на процеса на приемане на заявките, диспечирането и отчитането на курсовете по обекти.
  • Подобрено планиране на доставките и работата с амбалажа.
  • Съчетаване на гъвкаво и динамично ценообразуване с проследимост и анализ на резултатите от маркетингови кампании и промоции.
  • Финансово-счетоводни отчети с необходимата аналитичност като складова база, продуктова, линия, производител и др.

Топ Дринкс е лидер в дистрибуцията на високоалкохолни и безалкохолни български и вносни продукти, минерална вода, сокове и други.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас