Топ Дринкс изпълнява обещанията към клиентите си с помощта на Microsoft Dynamics AX от ФТС - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Топ Дринкс изпълнява обещанията към клиентите си с помощта на Microsoft Dynamics AX от ФТС

Резюме

Топ Дринкс е лидер в дистрибуцията на високоалкохолни и безалкохолни български и вносни продукти, минерална вода, сокове и други.

Предизвикателствата

  • Богата функционалност в областта на доставките, запасите, продажбите, счетоводството и финансите.
  • Висока степен на параметризация за по-голяма гъвкавост и независимост на компанията.
  • Възможност за работа в реално време върху централизиран сървър на трите отделни бази на компанията.
  • Обработка на голям брой транзакции с необходимото бързодействие.

Решението

От началото на 2008г. в реална експлоатация е системата Microsoft Dynamics AX.

Ползите

  • Максимално автоматизиране на процеса на приемане на заявките, диспечирането и отчитането на курсовете по обекти.
  • Подобрено планиране на доставките и работата с амбалажа.
  • Съчетаване на гъвкаво и динамично ценообразуване с проследимост и анализ на резултатите от маркетингови кампании и промоции.
  • Финансово-счетоводни отчети с необходимата аналитичност като складова база, продуктова, линия, производител и др.

Топ Дринкс е първостепенен партньор на над 4800 търговски обекта, както и лидер в дистрибуцията на високоалкохолни и безалкохолни български и вносни продукти, минерална вода, сокове и др.

За да може още по-добре да отговори на предизвикателствата на пазара, мениджмънтът на Топ Дринкс взема решение за внедряване на ERP система, която да позволи интегрираност на бизнес процесите в реално време за всички бази на компанията. Избрана е системата Microsoft Dynamics AX – ERP система от висок клас, а внедряването е поверено на ФТС България.

Системата е в реална експлоатация и вече могат да се очертаят реалните ползи и проблеми, решени с внедряването на Microsoft Dynamics AX.

Подобряване на обслужването на клиентите чрез максимално автоматизиране на процеса на приемане на заявките, диспечирането и отчитането на курсовете до обектите. За улесняване работата на служителите от 24-часовия call center на Топ Дринкс е разработен специален екран в Microsoft Dynamics AX, който осигурява максимално опростено следване на дефинирания бизнес процес без риск от пропускане на стъпки от страна на оператора.

Подобрено планиране на доставките и работата с амбалажа. Реализираният в Microsoft Dynamics AX процес на планиране на доставките съпоставя складовите наличности с предварително зададените критерии за покритие на всеки артикул. Критериите са динамични и се преизчисляват така, че да подсигурят нужния запас от всеки артикул според очакванията за продажбите им през бъдещ период със предварително зададена дължина в дни.

Съчетаване на гъвкаво и динамично ценообразуване с проследимост и анализ на резултатите от маркетинговите кампании и промоции – разнообразните промоционални миксове и артикули се въвеждат в системата, като се използват, както стандартните средства на Microsoft Dynamics AX за дефиниране на ценови споразумения, така и специално разработената за нуждите на Топ Дринкс фунционалност за дефиниране на така наречените виртуални комплекти (миксове).

Наличие на финансово-счетоводни отчети с необходимата за мениджмънта аналитичност като складова база, продуктова линия, производител и др. Данните в Microsoft Dynamics AX позволяват анализите да се правят по приходно-разходен център, направление на разходите, тип отстъпка, продуктова йерархия и др.

Топ Дринкс е първостепенен партньор на над 4800 търговски обекта, както и лидер в дистрибуцията на високоалкохолни и безалкохолни български и вносни продукти, минерална вода, сокове и др.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас