Microsoft Dynamics AX в УниПОС гарантира контрол и управление на информацията за производството в реално време - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Microsoft Dynamics AX в УниПОС гарантира контрол и управление на информацията за производството в реално време

УниПОС проектира и произвежда пожароизвестителна техника от 1995 г. Високата степен на взаимодействие, прецизния синхрон и професионализъм на производствените екипи позволяват суровините и материалите за кратко време да се превърнат в качествени крайни продукти.

Предизвикателствата

• Усъвършенстване на процесите по планиране и производство
• Автоматично генериране на производствени поръчки за всички нива на производството
• Калкулация на очакваната и фактическата себестойност на продукцията
• Проследяване и актуализиране на статусите на различните поръчки в реално време

Решението

Решението е базирано на Microsoft Dynamics AX и обхваща основните процеси, свързани с управление на финанси, покупки, продажби, склад, планиране и производство.

Ползите

• Работа в единна интегрирана система
• Проследимост на артикулите, вложени в даден продукт
• Оптимизация на складовите операции
• Работа със сервизни поръчки
• Актуална информация за наличностите от материали
• По-ефективно управление на вложените ресурси
• Справки и анализи

УниПОС е компания с основна дейност проектиране, производство и сервиз на пожароизвестителни системи и устройства. УниПОС притежава собствена модерна фабрика, на територията на която са разположени всички необходими производствени звена. Високата степен на взаимодействие, прецизния синхрон и професионализъм на производствените екипи позволяват суровините и материалите за кратко време да се превърнат в качествени крайни продукти.

Основните предизвикателства, които налагат избора на цялостно ERP решение, са търсеното усъвършенстване на процесите по управление на финансите, планирането и производството, детайлното производствено планиране (Capacity planning), планирането на потребностите от материали, автоматичното генериране на поръчки за всички нива на производството, калкулацията на себестойността на продукцията, по- ефективното изпълнение на поръчките на клиенти.

Спецификата на работа на УниПОС е производство на пожароизвестителна техника, като то се определя от вътрешни производствени програми (Make to Stock).

След внимателен подбор, изборът на мениджмънта на УниПОС е ERP решение, базирано на Microsoft Dynamics AX от ФТС България и обхваща основните процеси, свързани с управлението на финанси, покупки, продажби, склад, планиране и производство.

Предимствата, които ще предостави избраната система Microsoft Dynamics AX са: работа в единна, интегрирана система, проследимост на артикулите вложени в даден продукт, актуална информация за наличнностите от материали, поддържане на информация за серийните номера във всяка опаковка, оптимизация на складовите операции, работа със сервизни поръчки, работа с няколко нива на влагане на материали в производството, по-ефективно управление на вложените ресурси.

Сред основните ползи от внедряването на цялостното ERP решение в УниПОС, са оптимизиране на бизнес процесите, прецизен контрол на разходите, автоматизирано издаване на документи, навременни данни, справки в реално време и др.

Клиенти

УниПОС е компания с основна дейност проектиране, производство и сервиз на пожароизвестителни системи и устройства.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас