Дискордиа АД използва вертикалното решение NaviТrans от ФТС за ефективно управление и максимален контрол - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Дискордиа АД използва вертикалното решение NaviТrans от ФТС за ефективно управление и максимален контрол

Резюме

В края на 2006-та година Дискордиа АД стартира проект за избор на интегрирана управленска информационна система, която да удовлетвори специфичните изисквания на компанията. След задълбочено проучване от страна на мениджмънта, Дискордиа се спира на Microsoft Dynamics NAV с вертикално решение NaviTrans, предлагано от ФТС България. Водещи при избора на решението са богатите функционални възможности, напълно покриващи предварителните изискванията на Дискордиа, както и големия брой клиенти на решението в няколко европейски държави.

Проблемът
Бързото разрастване на дейността на фирмата налага нейното оптимизиране. Необходимо е установяване на постоянен и надежден контрол върху оперативната работа с цел повишаване качеството на услугите. Целта е да се постигне ефективно управление на финансовите операции и навременно обслужване на вземанията и задълженията.


Решението

Вертикалното решение NaviTrans, съчетано с основните модули на Microsoft Dynamics NAV предлага богата функционалност за собствения транспорт, авто спедицията, ЖП отдела и финансово-счетоводната обработка на информацията.


Ползите

-По-голям брой успешни запитвания
-Подобряване взаимоотношенията с клиентите
-Ефективно управление на автомобилния парк
-Подобрен мениджмънт на персонала
-Пълна координация по екипи и отдели
-Актуална оперативна и управленска отчетност

Внедряването на решението започва през февруари 2007г. Разделено е на етапи – до юни 2009г. приключва за двете най-големи направления – ЖП и Автоспедиция. Неразделна част е и функционалността за Финансово-счетоводния отдел. Към края на август 2009г. работа със системата започва и отдел Собствен транспорт.

Цялата дейност на Дискордиа АД е моделирана и се извършва чрез NaviTrans от първоначалното регистриране на данни за клиентите и всяко следващо взаимодействие с тях. Спедиторските отдели регистрират важни оперативни данни за превозвачите като направления на превозите и наличен автопарк, както и актуалните свободни превозни средства и свободния обем. Търговските представители въвеждат постъпилите заявки в системата бързо и удобно. Системата за известяване сигнализира за новите запитвания определените спедитори. Последните дават предложения по навлата, ръководителите на екипи от своя страна подготвят офертата към клиентите. След сключване на сделка, целия процес от обработката на товара до финансовото приключване на сделката се следи и отчита чрез NaviTrans.

NaviTrans разполага с цялостен модул за управление на собствения автопарк, който включва регистрация и обслужване на автомобили, система за следене на разрешителни, застраховки, периодични прегледи, планови и извънпланови ремонти и др. В системата се описват и следят курсовете и маршрутите с товарни и разтоварни адреси. Поддържа се план-график на водачите и превозните средства. Регистрират се планирани и реални разходи за гориво и консумативи, такси, винетки, фериботи и др.

Един от най-важните резултати от внедряването на вертикалното решение за транспортни и спедиторски фирми NaviTrans в Дискордиа АД намира отражение в работата на мениджмънта на компанията. Системата осигурява постоянен и актуален поглед върху работата на всички звена, разполага и с удобни средства за отчет и анализ на данните. Като допълнение от ФТС България беше разработен и модул за отчитане на лизинговите договори на транспортните средства във фирмата, с цел навременно проследяване и управление на плащанията по падежи.

Клиенти

Профил на клиента
Дискордиа АД е една от най-големите транспортни фирми в България, с офиси и в Румъния и Украйна. В своето портфолио компанията предлага широка гама от услуги: Автоспедиция, Железопътен транспорт, Собствен транспорт, Контейнерен и въздушен транспорт, Mитническо представителство, Складиране.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас