Foodware 365 - FTS
Изберете страница
Продукти

Foodware 365

Точната рецептата успешно решение в хранителната индустрия

Кратко описание

Foodware 365, е базирано на Microsoft Dynamics 365 платформата.

Всички аспекти на вашата компания са обхванати в една интегрирана платформа- Foodware 365 на Dynamics 365.

Тя не само отговаря на изискванията на компаниите от ХВП, но и са една солидна, стратегическа платформа, която идеално да ви позиционира за бъдещи иновации.

Ползи

Управление на качеството и безопасността

Управление на покупки и продажби

Управление на веригата за доставки

Производство

Интеграция на информацията (EDI)

Функционалности

Покупки

Да отговориш на изискванията на клиентите, като същевременно избягваш презапасяването или недостатъчното запасяване с наличности е постоянно предизвикателство. Решението добавя логика в процесите, като ви помага да успеете да поддържате максимално реалистични количества, докато следите и поведението на доставчиците

Продажби

Бързата и коректна обработка на заявките е важна част при изграждането на дългосрочни отношения с клиентите

Управление на финанси

Предоставя функционалност за счетоводство и финанси, която ще помогне да проследите и анализирате своята бизнес информация. С цялостната интеграция, можете ефективно да управлявате счетоводни записи, аналитично счетоводство, приходи, разходи, дълготрайни активи и парични потоци, в допълнение към изготвянето на небанкови операции.

Управление на качеството

Като компания от ХВП, трябва да следвате работите със строги графици и срокове, понеже използвате свежи съставки и съблюдавате стриктни законови разпоредби (например HACCP). За да работите бързо, точно и ефективно, всички въпроси свързани с качеството, трябва да бъдат интегрирани в солидно ERP решение. Производствените и дистрибуторски компании във хранителната индустрия трябва да притежават пълен контрол над всички входящи суровини и изходящи продукти.

Производство

Производителите на храни трябва да балансират между изискванията на потребителите и все по-строгите наредби и закони в хранителната индустрия. Решението помага на Вашия бизнес да проследява както продуктовите иновации, така и предоставя видимост по цялата верига от доставки.

Управление на склада

Всеки дистрибитор на хранителни стоки разбира важността да се поддържат оптимални стокови наличности. Решението помага за по-лесното съблюдаване на срокове на годност, измерване на отделното тегло на различните продукти и предизвикателството да се поддържат достатъчно складови наличности. Foodware осигурява проследимост в реално време на движенията в склада, като по този начин мениджърите и потребителите на системата, могат да вземат по- добри решения и да дават на клиентите точните дати за доставка.

Планиране на доставките

При непрекъснато растящите цени на горивата, внимателното планиране и автоматизиране на избора на най-ефикасните маршрути е от особена важност. Foodware може да даде предложение за най-подходящото превозно средство спрямо направаните калкулации за различните доставки според тяхното тегло и обем, като взема предвид и някои специални обстоятелства за всяка локация (например изисквания за разтоварване и др.). Инструкциите на шофьора и документите за доставката могат да бъдат сортирани по маршрут/тип на доставката, което дава възможност на мениджърите по транспорта лесно да местят доставките по различните маршрути.

Вижте повече за Foodware

Заяви демо