Business Central - FTS
Изберете страница
Роли

Business Central

Оперативните лидери могат да увеличават възможностите на организацията в редица области, като например да се намери точния баланс между новите технологии и стартите системи.
Любопитни ли сте как Dynamics 365 Business Central може да помогне да преодолеете предизвикателствата пред всеки оперативен лидер?

Свържете се с нас

Основни предизвикателства

Подобряване на управлението на операциите

Ефективно управление на ресурсите

Подобрен контрол - изграждате по-силно доверие в компанията

Функционалности

История по доставчици

Работен екран

Интересувате се как Dynamics 365 Business Central може да ви помогне?

Свържете се с нас!;