Maconomy - FTS
Изберете страница
Роли

Maconomy

Оперативните лидери могат да увеличават възможностите на организацията в редица области, като например да се намери точния баланс между новите технологии и стартите системи.

Любопитни ли сте как Maconomy могат да помогнат да преодолеете предизвикателствата пред всеки оперативен лидер??

Свържете се с нас

Основни предизвикателства

Подобряване на управлението на операциите

Ефективно управление на ресурсите

Подобрен контрол - изграждате по-силно доверие в компанията

Функционалности

Поръчки за покупки

Интересувате се как Dynamics 365 Deltek Maconomy може да ви помогне?

Свържете се с нас!;