Артстрой 1 Инвестмънт внедри съвременна система за за управление на връзките с клиенти и маркетинг автоматизация от ФТС - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Артстрой 1 Инвестмънт внедри съвременна система за за управление на връзките с клиенти и маркетинг автоматизация от ФТС

Резюме

Компания „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, част от „Артстрой Груп“, избра да инвестира във внедряването на софтуер от ново поколение за управление на връзките с клиенти – CRM (Customer Relationship Management): Microsoft Dynamics 365 for Sales, надграден със специализираното решение за маркетинг автоматизация ClickDimensions.

Внедрената CRM система от ФТС България е съобразена със спецификите на бизнеса на инвестиоционната компания и цели постигането на по-ефективна комуникация, както с настоящите и потенциални клиенти, така и между отделите в самата компания. Чрез ролево базирани екрани, автоматизирани работни потоци се намалява „пропастта“ между маркетинга и продажбите и по-лесно се дефинират ясни бизнес стратегии.

Сред целите са и натрупването на необходимата информация за потенциалните и настоящи клиентите на компанията за идентифициране на нуждите им, както и за определяне на етапа на клиента в т.нар „customer journey”, за да се отговори в максимална степен на желанията им. Резултат е постигането на най-добрите маркетингови и търговски решения, които да помогнат и за увеличаване на продажбите на компанията.

CRM решението е базирано в облака и подпомага търговците на компанията в усилията им да идентифицират по-лесно потенциалните клиенти готови за покупка, да изграждат доверие сред клиентите си и да повишават броя на възможните сделки, оферирайки релевантни предложения в точния момент.

Благодарение на специализираната систтема за маркетинг автоматизация ClickDimensions, маркетинг екипа на компанията разполага с автоматизация и персонализация на e-mail маркетинга, прецизно проследяване на дейностите на потенциалните клиенти, измерване на нивото на заинтересованост на потенциалните клиенти, възможности за дългосрочни, автоматизирани маркетинг кампании, търсене на информация за потенциалните клиенти в социалните мрежи, създаване на проучвания, промо страници, регистрационни форми, интеграция с външни системи, например за провеждане на уебинар и др.

С помощта на двете решения „Артстрой 1 Инвестмънт“ подобри контрола, сигурността на данните на своите настоящи и потенциални клиенти и улесни колаборацията между екипите в отделите си. Всички служители могат да работят едновременно в системата, като информацията се съхранява в облака и всеки има достъп в реално време до една и съща информация. Това значително увеличава гъвкавостта и бързината в работата, не позволява загубата на информация и спомага за ефективността на дейностите в организацията.

Клиенти

Артстрой Инвестмънт е част от Артстрой Груп – строителна, инвестиционна и фасилити мениджмънт компания със силни традиции и поглед в бъдещето. Основана през 2000г, на българския пазар, компанията разчита на професионализъм, качество и установени стандарти във всички аспекти на своя бизнес.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас