Елмарк Холдинг АД избра Microsoft Dynamics NAV от ФТС за своя динамично развиващ се бизнес - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Елмарк Холдинг АД избра Microsoft Dynamics NAV от ФТС за своя динамично развиващ се бизнес

Резюме

През 2007г. ФТС започна преговори с българската компания Елмарк– фирма, специализирана в производството и търговията с професионално електротехническо оборудване. Ръководството на компанията взема решение да внедри модерна и надеждна система за управление на търговската, складовата и производствената си дейност.

Разрастването на дейността на компанията в България и Европа налага необходимостта от съчетаване на най-добрите практики с уникалния подход на управление във фирмата. Решение за това е Microsoft Dynamics NAV – ERP продукт с богата функционалност, готов да отговори на предизвикателствата на динамично растящия бизнес на Елмарк.

Проблемът
Излизането на компанията на световния пазар поставя необходимостта от въвеждане на единна система, в която да се отразява политиката на фирмата, да се намалят разходите и да се осигури надеждност при планиране на доставките.

Решението
Microsoft Dynamics NAV предлага богата функционалност по отношение на планиране на доставките и производството, взаимоотношения с клиенти и доставчици, логистика и управление на складово стопанство, финанси и управленски анализи.

Ползите

-Проследимост на операциите и богата отчетност
-Планиране на доставките и изчилсяване на очаквана наличност
-Единна политика за договори с клиенти, цени, отстъпки и условия на плащане
-Консолидиране на информацията
-Управление на вазимооотношенията с клиенти

Едновременно с внедряването на системата Елмарк предприема и стъпки по унифициране на своите дейности и търговски политики, с цел подобряване на организацията и гладкото протичане на процеса на внедряване на софтуера. Извършени са и подобрения във функционалните характеристики на системата, с цел пригодяването на продукта към специфичните особености на компанията.

През 2008 година екипът на ФТС стартира своята работа с внедряване в търговския отдел на Елмарк. Процесът обхваща поетапно търговските офиси на компанията в България. След внедряване на CRM модула, една от важните стъпки е създаването на модел за ефективно проследяване на договорните отношения и системата от бонусни възнаграждения към партньорите на компанията.

Направени са нововъведения в съществуващия модул за продажби, които допринасят за по-доброто обслужване на клиентите на Елмарк. Особено внимание e обърнато на процесите на рекламация, издаване на packing листи, оформяне на база за създаване на митнически справки, приемането на индивидуални поръчки за изработка на ел.табла, управление и синхронизация на номенклатурата от материални запаси.

През 2009г. компанията продължава да се развива и това довежда до внедряване на Microsoft Dynamics NAV в Румъния, Сърбия и Хърватска. Продължението е внедряване на производствения модул в Елмарк Индустрис – дъщерна компания, с фабрика за производство, разположена на площ от 10 000 кв.м. с модерна складова база. Модулът за планиране в Microsoft Dynamics NAV изцяло посреща нуждите от своевременна и достатъчна информация за планиране на очакваните продажби и предстоящите доставки. Благодарение на усилията на екипа на ФТС стана възможно и агрегирането на информация от дъщерните компании при цялостното планиране на доставките за производство.

Като краен етап от процеса на внедряване усилията на екипите се насочиха към осъществяване на процеса на консолидация в холдинговата структура на фирмата. Microsoft Dynamics NAV позволява извършването на консолидация на всички компании от групата Елмарк, независимо в кои страни се намират и с каква отчетна валута работят.

През 2010г. Елмарк отново ще разчита на своя партньор ФТС за изграждането на web магазин и ориентиране на бизнеса си към все по-модерните технологии. В близко бъдеще компанията предвижда и разширяване и откриване на офиси в други страни, което ще мултиплицира ефекта от внедряването на Microsoft Dynamics NAV5

Клиенти

Профил на клиента
Елмарк произвежда по лиценз пълна гама професионално електротехническо оборудване за ниско напрежение.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас