„Евромастер Импорт- Експорт“ управлява богато портфолио от собствени марки с помощта на ERP решението Microsoft Dynamics AX - FTS
Изберете страница
История на успеха

„Евромастер Импорт- Експорт“ управлява богато портфолио от собствени марки с помощта на ERP решението Microsoft Dynamics AX

Резюме

Евромастер Импорт – Експорт ООД е създадена през 1992г. Компанията е специализирана във внос и търговия на едро с ръчни и електрически инструменти и стоки за бита. В богатото портфолио влизат и много инструменти под собствена марка като Rader и Raider Pro, Gadget, TopMaster Professional, TopGarden, Makalon, TopChrome, TopStrong, В момента компанията предлага над 4000 артикула, като има над 500 големи клиенти в страната – вериги за стоки за бита и търговци на едро. Евромастер разполага със собствени офиси в София и Варна, както и в съседна Румъния.

Предизвикателства
Мащабното развитие на компанията през последните години налага прецизно организиране, автоматизиране и проследяване на бизнес процесите и дейностите.

Решението
Информационното решение е базирано на Microsoft Dynamics AX и осигурява на компанията интегрирана функционалност за управление на процесите на планиране и управление на веригата на доставките, управление на продажбите, контрол на финансите, управление на взаимоотношенията с клиенти, изготвяне на детайлни бизнес анализи и др.

Ползите
– Работа в интегрирана среда от всички отдели на фирмата
– Възможност за прецизно прогнозиране на продажбите на артикул или група артикули
– Управление на взаимоотношенията с клиенти
– Проследимост на операциите и богата отчетност
– Изградена е интеграция с мобилна бар код система за обслужване на склада

Мащабното развитие на компанията налага автоматизиране и организиране на процесите на планиране и управление на веригата на доставките, управлението и планирането на продажбите, управлението и контрола на финансите, изготвянето на на прецизни бизнес анализи. Всичко това води до иницииране на процес по избор на ERP система за управление на бизнеса. Мениджмънтът на Евромастер избира едно от най-мощните решения в света – Microsoft Dynamics AX (Axapta) и компанията ФТС България.

Новите софтуерни системи спомагат за оптимизирането на организацията на работа във фирмата. Евромастер разчита на гъвкавите възможности, които Microsoft Dynamics AX позволява при задаване на прогнозни продажби за период (например на годишна база) и използване на ключ за разпределяне на количествата в подпериоди (например на месец). Изчисляват се количества за планирани покупки, които да осигурят наличности за прогнозните продажби и се планират необходимите доставки във връзка с планови промоции при продажбите.

Тъй като основната дейност на компанията е свързана с добрата работа на склада, се разработва и интеграция с мобилни устройства, които оптимизират дейността на складовите служители. ERP системата следи за максималните и минималните количества от даден артикул в склада. Извършва се автоматично планиране на база на критерии за минимални/максимални нива на складовите запаси, отчитане на моментните складови наличности и бъдещите изписвания и получавания.

Артикулите могат да бъдат проследявани на обобщено ниво (артикулен код) или на детайлно ниво според активираните за групата складови аналитичност (всяка комбинация между наличните в системата аналитичност: цвят, размер, комбинация, склад, клетка в склада, партида, сериен номер).

При ценообразуването търговските мениджъри в Евромастер могат да задават ценови листи по клиент/група клиенти; както и ценови листи в различни валути (експорт). Търговските отстъпки могат да бъдат изчислявани за ред от фактурата, за група артикули, като обща отстъпка по фактура, под формата на каскадни цени и отстъпки, зависими от поръчваните количества.

Клиенти

Профил на клиента
Евромастер Импорт Експорт ООД заема водещо място на пазара на професионални и хоби инструменти в България. Фирмата предлага гама от над 4000 артикула, разпределени в няколко продуктови серии. Продуктите на компанията са познати и на пазарите в Югоизточна Европа – Румъния, Македония, Сърбия.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас