ФТС България реализира пилотно внедряване на специализираното ERP решение eGraph във Фреш Ап Лейбъл - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

ФТС България реализира пилотно внедряване на специализираното ERP решение eGraph във Фреш Ап Лейбъл

Фреш Ап Лейбъл е компания, специализирана в производството на висококачествени етикети за машинно и ръчно лепене и в печата на многослойни фолиа. В отговор на нарастващата необходимост от прецизно и навременно планиране на производството, както и от точно отчитане на продуктовата себестойност, мениджмънтът на Фреш Ап Лейбъл взeма решение да кандидатства за еврофинансиране за закупуване на ERP системa.

Предизвикателствата

  • Необходимост от навременно и точно планиране на производството, управлението на ресурсите и цялостно синхронизиране на процесите
  • Използване на много и различни системи
  • Затруднено сравняване на планова, оферирана и реална себестойност

Решението

Внедреното във Фреш Ап Лейбъл решение eGraph се базира на ERP системата Microsoft Dynamics AX и е специално предназначено за печатарската индустрия.

Ползите

  • Цялостно, унифицирано решение за компанията
  • Надеждна и точна информация по всяко време
  • Планиране на производството с Gantt chart. Възможност за бързо
    препланиране на поръчките
  • Автоматично изчисляване на себестойност на даден продукт на база на въведените изисквания на клиента

Фреш Ап Лейбъл е компания, специализирана в производството на висококачествени етикети за машинно и ръчно лепене и в печата на многослойни фолиа.

В отговор на нарастващата необходимост от прецизно и навременно планиране на производството, както и от точно отчитане на продуктовата себестойност, мениджмънтът на Фреш Ап Лейбъл взeма решение да кандидатства за еврофинансиране за закупуване на ERP система и внедряване на СУК ISO 9001:2000.

След спечелването на финансиране по проекта, Фреш АП Лейбъл избира с търг компания – внедрител за ERP системата. Изборът пада върху ФТС България и ERP системата Microsoft Dynamics AX, включително специализирано решение за печатарската индустрия eGraph (MPS Graphics, Denmark).

Внедрената във Фреш Ап Лейбъл ERP система Microsoft Dynamics AX включва функционалност за управление на счетоводство и финанси, производство, управление на доставките и продажбите, проекти, човешки ресурси, управленски анализи, уеб решения и др.

Вертикалното решение eGraph е разработено според изискванията на печатарската индустрия и включва най-доброто от двадесетгодишния опит на MPS Graphics. Има следните възможности: предварителни, нормирани и пост калкулации, ценови листи и оферти, планиране на материали и ресурси и управление на производството, Gantt Chart графичен инструмент за фино планиране, eGraph online – система за отчитане на производството, статистики, обработка на документи, включително фактуриране.

Модулът на eGraph за калкулации е най-специализирания модул и отговаря напълно на изискванията на полиграфическата индустрия и в частност на спецификите при флексопечата. Използва се за изчисляване на очакваните разходи за производство на отделните поръчки за печатна продукция: количество и вид хартия, консумация на мастило, автоматично колиране, щанциране, ценови листи, брак, време и себестойност на процесите по настройка и обслужване на машините и др.

Модерният инструмент за планиране позволява бърз преглед от служителите на Фреш Ап Лейбъл на целия производствен график. Планираните производствени процеси могат лесно да се променят и препланират с „drag’n’drop“ движения чрез Gantt chart функционалността. Лесно и бързо се осъществяват корекции по изпратените заявки по желание на клиента.

Внедрената цялостна ИТ система във Фреш Ап Лейбъл е един добър пример за постигането на систематизирана, точна, надеждна и актуална информация за всеки етап от работния процес в компанията. Усъвършенстването на процеса на планиране оказва положителен ефект върху дейността на компанията и ускорява дейности от първостепенно значение като организация, отчетност и контрол.

Клиенти

Фреш Ап Лейбъл е компания, специализирана в производството на висококачествени етикети за машинно и ръчно лепене и в печата на многослойни фолиа.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас