Перно Рикар България - анализи и контрол в реално време - FTS
Изберете страница
История на успеха

Перно Рикар България – анализи и контрол в реално време

Проектът по внедряване на Business Intelligence (BI) система в българския офис на Перно Рикар е фокусиран върху основната цел на компанията да има аналитичен бизнес софтуер за анализ и контрол на данните в реално време, независимо от техния произход и обем.

Системата е изградена върху облачна инфраструктура в Microsoft Azure. Използват се разнообразни източници на данни и множество елементи от Microsoft Power платформата и Azure услуги като Power BI Premium, Power Apps, Power Automate, Microsoft SQL, SSAS и други.

Ползите от проекта са:

  • Точни и навременни анализи

Мениджмънтът на компанията разполага ежедневно и ежечасно с актуална и верифицирана информация.

  • Автоматизиране на процеса за корпоративна отчетност

Задачите по изготвяне на месечните корпоративни отчети са максимално автоматизирани. Спестява се време на служителите, елиминира се ръчното въвеждане на данни и се гарантира точност на репортинга.

  • Предоставяне на холистичен поглед към бизнес резултатите

През последните години компанията придобива редица нови дружества, което види до значително увеличение на брандовете и изискват нов подход към пазара, анализа на резултатите и бюджетирането. Power BI решението от ФТС осигурява търсената сравнимост на резултатите и максимална гъвкавост в анализа.

  • Подобрено планиране на стоковите наличности

Чрез BI в компанията има пълна видимост по цялата верига на доставките. Това дава възможност на екипа да минимизира свръх запасяването и да затвори и придвижи максимално бързо поръчките на своите клиенти.

Съвместната работа на ФТС и Перно Рикар България по изграждане на модерно BI решение бе оценена и от БАИТ и проектът ни бе номиниран за наградите на БАИТ 2019 в категория „Успешен български ИКТ проект в полза на българската икономика“.

Повече за Power BI може да прочетете в  страницата ни, посветена на Power BI.

Клиенти

Перно Рикар България е водеща международна компания в производството и дистрибуцията на висококачествени спиртни напитки и вина на световния пазар. Фирмата има 85 филиала по света, повече от 19 000 служители и над 8 милиарда долара годишен оборот.

В България Перно Рикар работи активно от 20 години и реализира впечатляващи проекти, които доказват ангажимента на компанията да насърчава социално отговорното поведение, опазването на природата и използването на иновативни бизнес практики

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас