Сика България управлява дистрибуцията на иновативни продукти и системи с ERP решението Microsoft Dynamics AX - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
История на успеха

Сика България управлява дистрибуцията на иновативни продукти и системи с ERP решението Microsoft Dynamics AX

Сика България е компания, чиято основна дейност е търговията с високотехнологични продукти и системи за автомобилостроенето, корабостроенето, производството на скоростни влакове, индустрията и строителството.

Предизвикателствата

Необходимостта от спазване на строгите корпоративни правила и изисквания за ефективно обслужване на клиентите и управленска отчетност.

Решението

Информационното решение е базирано на Microsoft Dynamics AX и осигурява на компанията интегрирана функционалност за финанси и счетоводство, производство, покупки и логистика, продажби и планиране.

Ползите

  • Интегрираност на бизнес процесите между отделите в организацията и между отделните корпоративни системи (ERP, CRM, Regional Data Warehouse, Inter Company Netting, Pricing Tool и др.)
  • Подобрено оперативно управление, контрол и планиране.
  • Навременна и точна отчетност,включително и по корпоративните стандарти към централата на групата.
  • Изградена интеграция с мобилна бар код система за обслужване на склада.

Сика България е част от швейцарския концерн Sika AG, Baar. Основно групата доставя високотехнологични продукти и системи за автомобилостроенето, корабостроенето, производството на скоростни влакове, индустрията и строителството. В България Сика участва в изграждането на някои от най-големите инфраструктурни и енергийни проекти.

Решението за модернизация на съществуващите информационни системи и въвеждането на нова ERP система е взето в полза на Microsoft Dynamics AX след внимателен анализ на информацията, а също така към стандартизация на информационните системи в групата с цел интеграция с корпоративни системи на регионално и групово ниво. За консултант по въвеждането на системата е избрана ФТС България.

Целта на внедряването на системата е подпомагането на дейността на отдел „Продажби“, „Логистика“, „Складово стопанство“, „Финанси“ и „Счетоводство“ при спазване на строгите корпоративни правила и изисквания за ефективно обслужване на клиентите и управленска отчетност.

Сред постигнатите резултати са: интегрираност на бизнес процесите между отделите в организацията; по-добро оперативно управление, оперативен контрол и планиране; навременна и точна отчетност, включително и по корпоративните стандарти към централата на групата; изграждане на BI решение, базирано изцяло на технологиите на Майкрософт.

В продължение на успешното внедряване в Сика България, екип от консултанти на ФТС България извърши ъпгрейд на Microsoft Dynamics AX към последната актуална версия на системата и в Сика Сърбия.

Клиенти

Сика България е част от швейцарския концерн Sika AG, Baar. Основно групата доставя високотехнологични продукти и системи за автомобилостроенето, корабостроенето, производството на скоростни влакове, индустрията и строителството.

Клиенти

Започнете дигиталната трансформация сега

Свържете се с нас