AI във Вашата ERP и CRM система - Dynamics 365 Copilot - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

AI във Вашата ERP и CRM система – Dynamics 365 Copilot

по FTS България, декември 15, 2023

В днешната конкурентна среда организациите използват технологиите, за да получат конкурентно предимство. Ако погледнем само няколко години назад, може да отбележим, че компаниите, които инвестираха в своята дигитална трансформация, успяха да устоят на смущенията, предизвикани от пандемията и дори да станат още по-силни играчи на пазара.

Това от своя страна доведе и до повече динамика, по-сложни процеси, по-бърза трансформация на бизнеса. А заедно с понижената  производителност на труда на макро ниво и намаляването на глобалната работна ръка поради застаряване на населението, това темпо на промяна създаде ново напрежение. Отново сме на прага на подобна инфлексна точка и отново темпото на технологичната промяна не се забави. Навлизаме в ерата на AI.

AI ще промени фундаментално начина, по който работим, по който организациите функционират, ще доведе до огромни последици в много индустрии.

Историята на AI

Историята на AI датира от 50-те години на миналия век, когато терминът „изкуствен интелект“ е въведен за първи път от Джон Маккарти.

Ранните изследвания на AI се фокусират върху изграждането на програми, които биха могли да имитират човешкия интелект, като например игра на шах и решаване на математически задачи. Напредъкът в AI обаче е бавен поради ограничената изчислителна мощност и наличност на данни по това време.

През 60-те и 70-те години на миналия век изследванията на AI се насочват към разработването на експертни системи, които са предназначени да изпълняват специфични задачи като диагностициране на медицински състояния.

През 80-те и 90-те години на миналия век се наблюдава възраждане на интереса към AI, водено от напредъка в компютърния хардуер и наличието на големи количества данни. Това довежда до развитието на невронни мрежи, които са вдъхновени от структурата и функцията на човешкия мозък.

Днес AI се използва в широк спектър от приложения, включително разпознаване на изображения и реч, обработка на естествен език и автономни превозни средства.

OpenAI ChatGPT даде силата на AI в ръцете на обикновените потребители. Вече всеки може да използва AI, за да генерира оригинално съдържание или изображения за секунди.

AI в Microsoft Dynamics 365 –  Copilot

А интегриран в инструментите за бизнеса, генеративният AI може много бързо да бъде от полза за организациите. Страхотен пример е Github Copilot, който трансформира начина, по който разработчиците създават код. До 40% от всички редове код, написани от разработчици, използващи Copilot, вече са изцяло генерирани от AI.

Точно както Github Copilot трансформира начина, по който разработчиците създават код, Dynamics 365 Copilot ще трансформира бизнес процесите в цялата организация.

Microsoft Dynamics 365 Copilot предоставя интерактивна, задвижвана от AI помощ  на всяко ниво в бизнеса – от продажби, клиентско обслужване и маркетинг до веригата за доставки и финансите. Dynamics 365 Copilot е първият в света AI, вграден в CRM и ERP приложения. За да го изпозвате не е необходимо да правите нещо допълнително, той е вграден и се използва директно и удобно от интерфейса на съответното бизнес приложение и конкретната бизнес функция в него.

Microsoft Dynamics 365 е цялостно портфолио от интелигентни бизнес приложения, предоставящи комплексно системно решение, което да позволи цялостна дигитална трансформация. Платформата съчетава възможностите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и планиране на ресурсите на предприятието (ERP) в една платформа. Всяко приложение от тази платформа е специално създадено, за да помогне организациите да управляват специфични бизнес функции и да решават интелигентно различни бизнес казуси. Dynamics 365 е напълно къстамизируемо и скалируемо решение, което ще рече, че решението е проектирано да посреща вашите специфични и растящи във времето бизнес нужди, като в допълнение може да се надгражда и с допълнителна функционалност и приложения по всяко време.

Dynamics 365 се основава на Microsoft Azure и се интегрира с различни инструменти на Microsoft, като Power Platform. Това предоставя на потребителите интелигентни аналитични данни и възможности за персонализация, които допринасят за по-добро взаимодействие с клиентите и ефективност на операциите.

 

Всички бизнес приложения от платформата Dynamics 365

Copilot в Dynamics 365 Sales

Търговците прекарват до 66 % от деня си в проверка и отговаряне на имейли. Новите функции на Copilot им помагат в управлението на имейли, за да могат да се фокусират върху най-важното: връзката с клиенти и сключване на сделки.

Copilot предлага съдържание на имейл, което помага за бързо създаване на отговори за придвижване на сделката. Търговците могат да избират от набор от предварително дефинирани категории отговори или да въвеждат персонализиран текст, за да генерират съдържанието на имейла според техните нужди. След като бъде избрана категория отговор, Copilot създава примерен отговор, който търговецът може допълнително да персонализира и изпрати на клиента. Генерираното от от AI съдържание може да бъде оценявано от потребителя, което се взема предвид и помага за прецизиране и подобряване на бъдещите предложения. Потребителят може да даде насоки, които също да бъдат взети в предложението от страна на Copilot. Всичко това помага на търговците по-бързо да отговарят на имейл, без да търсят данни за продажбите от други колеги и бази данни.

Търговците често прекарват часове всеки ден в онлайн срещи с потенциални и текущи клиенти – и почти толкова време в обобщаване на срещите и последващите действия. Copilot предоставя автоматизирани обобщения на ключови теми, проблеми и опасения, обсъдени по време на срещата (налично към момента за ограничен брой езици).

Copilot в Dynamics 365 Marketing

Маркетинг екипите обикновено разчитат на анализатори на данни, използвайки техния набор от умения за писане на заявки в SQL, за да разкрият зависимости, специфики за своите клиентски данни – което може да отнеме седмици за резултати. С Copilot в Dynamics 365 Customer Insights маркетинговите екипи могат самостоятелно да боравят с клиентските данни и да откриват нова информация, за която може да не са знаели.

Търговците могат да задават въпроси, използвайки естествен език, за да проучат, анализират и разберат размерите и предпочитанията на клиентските сегменти. Например – индентифициране на клиенти, които живеят в Пловдив, има висок стандарт на живот и са направили покупка през последните 90 дни. С няколко щраквания Copilot извежда резултатите, заедно с информация като средна възраст на клиентите, продуктови предпочитания или средна покупна цена. След това тези открития могат да бъдат конфигурирани в сегмент за организиране на маркетингова кампания.

Query assist, възможност на Copilot в Dynamics 365 Marketing, използващ Azure OpenAI Service, от своя страна може да спести време за създаване или подобряване на сегментите, като за потребителя е необходимо само да опише на естествен език характеристиките на целевата аудитория.

Copilot в Dynamics 365 Customer Services

Copilot предоставя на агентите денонощна помощ, задвижвана от AI, за да им помогне да намерят материали, които ще помогнат за по-бързото разрешаване на проблеми, по-ефективно обработване на кейсове и казуси и автоматизиране на отнемащи време задачи, така че агентите да могат да се съсредоточат върху предоставянето на висококачествена услуга на своите клиенти.

Copilot може да помогне за създаване на подходящи и персонализирани имейл отговори на клиентски запитвания за секунди. След като Copilot синтезира информация и предложи чернова на имейл, агентите могат да прегледат и променят съдържанието, преди да го изпратят на клиента.

Използвайки естествен език в разговорен чат, агентите могат да поискат от Copilot да помогне при диагностицирането на по-сложни проблеми с клиентите, да открие решение и да обобщи чернови на отговорите с правилния тон към клиента – във всички комуникационни канали.

Тази посока на развитие на Dynamics 365 и Copilot ще продължи със стремителни стъпки и ще доведе до революционни промени в приложенията за бизнеса. Ние сме в началната точка за ползите и иновациите, които AI ще даде на бизнеса. AI може да бъде ускоряващата сила, катализатора, който драстично да подобри производителността, ако се приложи добре.

*в публикацията е използвано съдържание от Майкрософт

Изберете революционно решение за вашия бизнес!

Ще се радваме да станем Ваш партньор и да помогнем да постигнете своето дигитално бъдеще!

Продължи

FTS България