Бизнес софтуер 2023: планира (ERP), оптимизира (BI) и помага (CRM) в маркетинга: да погледнем отвъд стандартите - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Бизнес софтуер 2023: планира (ERP), оптимизира (BI) и помага (CRM) в маркетинга: да погледнем отвъд стандартите

по FTS България, май 17, 2023

Бизнес планирането и отчетите (ERP)

От 27 години вече и в България, модулите на ERP системите подреждат света на бизнеса в строен ред. Във времена на свръхинфлация, невиждани от десетилетия лихвени проценти и стойност на кредита, енергийни ценови рекорди, нарушени вериги за доставки и все по-скъп труд, военни операции на границата на Европа. Добре е, че има ERP! ERP системите поставят предвидим и добре оформен щит върху фундамента на бизнеса в посока на планиране и отчет на дейността, водещи до увеличаване на рентабилност, пазарна ценова политика, ефективно заплащане и още ред без алтернативно важни за успеха на една компания индикатори, което осигурява възможност на оперативния мениджмънт за бърза реакция в непрекъснато променящата се съвременна пазарна среда.

Оптимизация или следене на KPI (BI)

Или възможността да следите ежедневно, ежеседмично, ежемесечно, ежегодно важните KPI. Дълго време подценявани и малко разбирани в света на телефонния бизнес, за поколенията “Y” и “Z” KPI -те вече са неразделна част от познанието за управление на всеки успешен бизнес модел. Независимо дали се работи основно за вътрешния или за международни пазари. Фигурата стана „царя“ на решението. Информираното решение. Тази „фигура“ идва най-вече благодарение на BI. Най-често след ERP & CRM. В графичен и/или числов вид. За какво е тази фигура ли? Ето едно число като за тема за размисъл.

Пример от нашата аналитична практика. Изглежда леко елементарен. Ръст на брутен марж (gross margin) от 0.1% на годишна база отговаря за 1.098 млн. лв. доход в сегмента. Анализа с BI го постига. Най-важните KPI, които се задават 2023 и поне година напред, повече от очевидно са свързани с обема на продажби, ръст на печалба, цена на труда, себестойност, цена и възвръщаемост на капитала, инвестиции. Няма време да се чака. BI иска данни, иска скорост, изисква опит.

Клиенти от 45 индустриални сектори в България вече го разбират. 28 вендори на BI се грижат за тях. Е, все още има бизнеси с милионни продажби в България, чийто мениджмънт няма реална представа или не познава силата на фигурата. На BI системите. Въпроса е докога ще ги има.

Помощници в маркетинга (CRM)

През първата половина на двадесетте години на XXI век, един от (а може би и най) важния за успешен бизнес инструментариум за опознаване на поведението, навици, предпочитания и възможности на клиентите се съдържа в абревиатурата CRM. Софтуер, отдавна използван от wholesale и retail бизнесите, от utility компаниите, той смело навлиза във всичките индустрии в икономиката на страната. Безспорния лидер тук обаче е ИКТ индустрията. Почти всяка втора компания работи със CRM.А в EU27 средно са две от три.

Да разгледаме една възможност. Да опознавате добре клиентите си като да създавате и разбирате приятелство. Това отново става с данни. Прилежно събирани. Подредени. Лесни за бърз достъп и анализ. И ето как бизнеса се докосва до потребности и възможности (ех Маркс…) на милиони потребители и бизнеси. Така на масата на мениджърския екип стоят факти. И следват решения.

Изкуствения интелект в бизнес софтуера

Подготвяте се, нали ?!

На ИТ портата вече чука една огромна по мащабите си и възможностите си интелектуална машинна сила, черпеща опит от знанията на човека. Все още непредвидима. Тази сила се захранва с данни. И с вашите бизнес данни. От вашия бизнес софтуер. В съчетание със zettabytes данни за пазар и конкуренция. Много скоро тя ще е в състояние да решава фундаментални въпроси за търсене и предлагане, планиране, ценообразуване, инвестиции, печалби…

Въпрос: „Здравейте Bing! Какво предимство ще има моя бизнес пред конкурентен бизнес, ако моя има и работи с внедрена ERP система, а конкуренцията няма ERP?“
Bing (част от отговора): „Ако вашият бизнес има и работи с внедрена ERP система, а конкуренцията няма ERP, то вие ще имате някои предимства, като:

 • Оптимизация на бизнес процесите
 • Точен и своевременен достъп до надеждна информация
 • Възможност за споделяне на информация между всички компоненти на организацията
 • Елиминиране на ненужни операции и данни
 • Намаляване на времето и разходите за съдебни спорове
 • Увеличаване на продуктивността
 • По-лесно управление
 • Стандартизиране на процесите
 • Намаляване на оперативните разходи
 • Подходящ за нуждите на вашия бизнес
 • Сигурност и надеждност на данните
 • По-добро вземане на решения
 • По-високо възвръщаемост на инвестициите
 • Интегрирано знание
 • Централизирани данни
 • Видимост
 • Мобилност
 • Достъпност в облака
 • Сътрудничество между отделите
 • Подобрено обслужване на клиентите

Това са някои от основните ползи от ERP системата за вашия бизнес. Надявам се, че това ви е полезно.“

20 съвсем смислени предимства. Та при тези предимства, ще останат ли реални конкуренти без ERP ?! Усещате накъде отиват нещата, нали ?!

* Статията е подготвена от Людмил Стойчев, бизнес анализатор CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

* CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. е единствената останала анализаторска агенция, която наблюдава и анализира пазара на бизнес софтуер в България от самото му начало. Информация за агенцията може да намерите тук: http://blog.cbn-bulgaria.com/p/cbn.html.

Продължи

FTS България