Интеграция на M-Files с ERP и CRM-системи - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

Интеграция на M-Files с ERP и CRM-системи

Възползвайте се максимално от текущите си системи и приложения

Кратко описание

CRM-системата натрупва клиентски записи и данни за продажбите, докато ERP-системата е отговорна за централизирането на основните оперативни данни на фирмата и за изпълнението на различни бизнес-процеси въз основа на тези данни. M-Files ви позволява да комбинирате ежедневно използваните документи с данните и процесите в CRM и ERP-системите. А ако работният процес е тясно интегриран в различните системи (CRM, ERP, счетоводна, документна), общата ефективност на бизнеса се увеличава.

С готови конектори към Salesforce и Microsoft Dynamics CRM, M-Files ви позволява да свързвате ежедневни клиентски документи (предложения, презентации, договори, приложения, писма) с клиентски записи и данни в CRM. Потребителите получават възможността да прикачват документи към обекти (записи) в CRM-системата: потенциални клиенти, клиенти, контакти и възможности. Потребителите могат да преглеждат файловете директно в интерфейса на Salesforce или Dynamics CRM, без да превключват между приложенията.

Интеграциите с ERP-системите Microsoft Dynamics, Deltek Maconomy и SAP ви позволяват да използвате M-Files като хранилище на документи от ERP-системата, както и да преглеждате документи от M-Files директно в интерфейса на ERP-системата. Това позволява на организациите да използват гъвкавите и лесни за настройка работни потоци в M-Files, за да одобряват документи, като например договори и фактури за покупка, и след това да ги интегрират в счетоводния процес в ERP. Интеграцията може да се използва за архивиране на документи: необходимите файлове от ERP могат да бъдат експортирани в хранилището на M-Files. Те са достъпни чрез потребителския интерфейс на ERP-системата и на M-Files.

Ползи

Прозрачност в работата с клиентите

Всички данни от Salesforce или Dynamics CRM и други приложения са свързани и достъпни за потребителите от един изглед в M-Files. Всички отдели получават достъп до актуални данни и документи за клиентите, което повишава ефективността на вътрешната комуникация.

По-висока производителност на служителите

Интеграцията на M-Files със Salesforce и Dynamics CRM намалява времето за обслужване на клиенти и подобрява комуникацията с тях, за да намали процента на отказване. Служителите могат да получат достъп до всички функции на M-Files от мобилно устройство или офлайн.

По-добър контрол върху бизнеса

Интеграцията на CRM и ERP-системите с M-Files увеличава автоматизацията на основните бизнес процеси, подобрява спазването на разпоредби, директиви и специфични за компанията стандарти, както и индустриални стандарти и законови изисквания.

Намаляване на бизнес-рисковете

Настройките за сигурност в M-Files ви позволяват да избегнете изтичане на поверителна информация. Поверителната и чувствителна информация е класифицирана и само служителите с определени роли имат достъп до нея.

Икономия на време и разходи

M-Files намалява времето за търсене и подготовка на документи, обработка на информацията в Salesforce, Dynamics CRM и ERP. Служителите могат да се фокусират върху задачи с добавена стойност за клиента, докато монотонното управление на документи е автоматизирано.

По-ефективно използване на текущия софтуер

Чрез интегрирането на Salesforce, Microsoft Dynamics CRM и ERP с документната система M-Files, компанията използва в пълна сила настоящите платформи и подобрява благоприятния ефект от миналите внедрявания.

Функционалности

Управление на документи в CRM

Служителите по продажби, маркетинг и поддръжка на клиенти могат да създават в M-Files оферти, договори и споразумения, като използват предварително конфигурирани шаблони с динамични данни за клиенти, извлечени от CRM. След това потребителите могат да редактират документите и да стартират автоматичен процес на одобрение с известия за статус.

Използване на данни от CRM в документите

Клиентските данни се изтеглят автоматично от CRM-системата, когато в M-Files се създават документи като договори, оферти, презентации за клиенти.

Достъп до документи директно от CRM и ERP

M-Files ви позволява да настроите директен достъп до документи в различни хранилища и архиви от интерфейса на CRM или ERP-системите. Едновременно с това можете да съхранявате клиентски документи не само в Salesforce и Dynamics CRM, но и в мрежови папки, на сайтовете на SharePoint или Google Drive с достъп от един изглед в M-Files. Документите от ERP-системата могат да се съхраняват в хранилището на M-Files и да се преглеждат чрез интерфейса на ERP-системата.

Архивиране на документи от CRM и ERP

Потребителите могат да сканират хартиени документи в мрежова папка, контролирана от M-Files. M-Files импортира файловете и ги свързва със съответните доставчици и фактури в ERP-системата. След това фактурите се обработват с помощта на работни потоци в M-Files. За да архивирате документи от ERP-системата, копия на създадените там документи (напр. клиентски фактури) се прехвърлят автоматично в архивно хранилище в M-Files. Потребителите могат да преглеждат архивираните документи чрез потребителския интерфейс на ERP-системата или непосредствено в M-Files.

Опитайте нов подход при управлението на информацията

Заявете демо