Project Service Automation - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница
Продукти

Project Service Automation

Използвайте потенциала на ефективното управление на проекти

Кратко описание

Организирате проектите си по правилния начин

Използвайте инструменти, които ще ви помогнат да изготвите прецизни оценки, да оптимизирате ресурсите и да предоставите обслужване дори по-добро от очакванията на клиентите.
Dynamics 365 for Project Service Automation помага на екипите ви да работят гладко и осигурява необхдимата информация за да увеличавате финансовите си резултати.

Ползи

Повече продажби, по-малко админстрация

Работите в екип по потенциални клиенти като ползвате информация и от социалните мрежи. Всяка комуникация с клиента е от значение.

Планиране на проекти

Все по-лесно е за търговците и проджект мениджърите да работят в екип по оценките, когато използват шаблони. Това приложение има връзка към Microsoft Project, което ще подобри планирането на проектите от предварителната оценка до финализирането.

Разпределение на ресурсите

Разпределете най-добрите консултанти за всеки проект, на база на техните умения, наличност и интереси чрез планирането на ресурсите.

Мобилен достъп

Бърз достъп на служителите до мобилни приложения за iOS, Android, и Windows. С тези приложения, членовете на екипа могат да избират проекти, да сменят умения, да управляват графици, да въвеждат време и разходи, да планират услуги по автоматизация и да работят в екип чрез Office 365 по всяко време и от всякъде.

Отчитане на време и разходи

По-лесно управление на времето и разходите на служителите. Подаването на информация, пренасочването й към клиентите, одобрението й, промяната на статуса на проектите се управляват по-лесно от desktop, web и мобилни приложения.

Анализ на услугите

Използвате анализи в реално време, за да сте проактивни. По-лесно е да идентифицирате тенденциите - от финанси до управление на оперативната дейност —като използвате гъвкави табла и графични визуализации.

Функционалности

Визуализирате точна цена, вложени ресурси и приходи

Целенасочено разпределение на ресурсите

Директно обсъждате с клиентите обхвата на проекта и необходимите ресурси

Екипна работа по различните проекти

Трансформирате взаимодействието с клиентите

Вижте повече за Dynamics 365 Project Service Automation

Заяви демо