Каква е ролята на ERP консултантите? - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Каква е ролята на ERP консултантите?

по FTS България, декември 28, 2019

Enterprise resource planning (ERP) консултантите често са специалисти в дадена област, като финанси, логистика, търговия, производство.

Обикновено, консултантските услуги покриват избора, внедряването, обучението и поддръжката на една ERP система.

Необходим ли ви е ERP консултант?

Така както никой не познава вашият бизнес по-добре от вас самите- по-същия начин никой не разбира системите за управление на бизнеса по-добре от хората, които работят с тях ежедневно и го внедряват в различни по мащаб и дейност компании.

Един от най-критичните фактори в едно внедряване на ERP система е партньорството между клиента и екипа по проекта от консултантската компания.

ЕRP консултантите са експерти в преминаването от стари, често неефективни системи за управление на бизнеса към нови решения. Те анализирт и разбират изискванията на вашия бизнес и преценяват, кое е подходящото ИТ решение.

Изборът на на-подходящата система, внедряването й, настройките и след това тестването на системата, обучението на потребителите са все фази на проекта, които се изпълняват от ERP консултантите.

От какъв ERP консултант се нуждаете? Някои консултантски компании имат ERP консултанти, които са специализирани в дадена фаза от процеса, докато други имат консултанти, които могат да работят по всички фази на проекта. Важно е, консултантът, който ще работи по проекта ви да разполага със знания във вашата индустрия, за да се покрият всички изисквания по проекта.

Какви ERP консултанти трябва да избягвате?

Внимавайте за консултантски компании, които ви представят в офертата своите най-добри консултанти, но реално те няма да работят по целия проект. Важно е един и същи екип да работи по проекта от началото до края му. Залагането на нереалистично кратки срокове принуждава консултантите да прибързат с внедряването на решението, без напълно да са разбрали бизнес процесите във вашата компания.

Какви трябва да бъдат очакванията ви към ERP консултанта?

Обикновено ERP проектите се славят като сложни и високорискови начинания. Една добра консултнтска компания ще следва тествана методология, ще изслушва и направлява клиента, ще елиминира рисковете за проекта и ще успее да предостврати психологическите аспекти на промяната.

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар