8 предизвикателства в управлението на информация в организацията, с които M-Files ECM ще ви помогне да се справите - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

8 предизвикателства в управлението на информация в организацията, с които M-Files ECM ще ви помогне да се справите

по FTS България, декември 30, 2019


1.Прекалено много, неструктурирана информация

Ако цари истински хаос в съдържанието, което съхранявате и управлявате в организацията, не е възможно да откриете нужния документ в точния момент, а не по-малък проблем е дублирането на информация на компютрите на различните служители.

2.Защита и сигурност на конфиденциалната информация

Срещате трудности при съхраняването и защитата на конфиденциална информация и осигуряването на права за достъп на служители с различни роли.

3. Споделяне и работа в екип

Търсите начин сигурно да споделяте файлове с бизнес партньори и клиенти.

4. Липса на връзки между информацията в различните системи в организацията

Използвате различни системи, приложения и хранилища (мрежови папки, SharePoint, email, ERP, CRM, DMS и др) и поради тази причина много от информацията остава „затворена“ в конкретната система, където е съхранена, трудно я споделяте с останалите си колеги, трудно я прехвърляте от една система в друга.

5.Критична информация остава „заключена“в границите на електронната поща

Оказва се, че е истинско предизивикателство да управлявате информация, която се съхранява в мейлите, които получавате или изпращате от електронната си поща. Изпитвате трудности при управление на съдържанието в изпращаните/ получаваните мейли.

6.Автоматизиране на задачи в офиса

Съществуват бизнес процеси за управление на оинформацията в организацията, които са в голяма степен неефективни, някои от тях все още са изцяло „на хартия“, не са автоматизирани рутинни задачи, които биха намалили риска от грешка и биха освободили време на служителите.

7. Регулации и съответствие

Индустрията, в която работите има специфични регулации за съответствие, които засягат и начина на управление на информацията, съществуват ограничения за правата на достъп на различните роли служители в организацията. Срещате предизвикателства при архивирането и повторното използване на различните документи.

8.Възприемане на системата и готовност за работа от страна на служителите

Служителите не са склонни или срещат трудности да свикнат с нов интерфейс на ново ИТ решение.

Повече за решението за управление на документи и информация M-Files – разгледайте тук: https://www.fts-eu.com/m-files/

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар