3 начина търговският екип да е по-успешен с Power BI - FTS
Изберете страница

3 начина търговският екип да е по-успешен с Power BI

по FTS България, декември 30, 2019

Динамичния пазар и огромната информация изправят ежедневно търговцитe пред предизвикателството да познават базата с настоящи и потенциални клиенти достатъчно добре. Сортирането и преглеждането на различни източници от данни и приложения отнема време и възпрепятства бизнес процесите.

90% от търговците асоциират пропуснатите възможности с невъзможността да се „обхване и систематизира“ цялата налична информация. Microsoft Power BI в Office 365 позволява на търговците да събират, разчитат и визуализират всички данни, които ги интересуват на едно единствено място.

Предлагаме 3 начина, по които визуализацията на данните може да трансформира цикъла на продажбите:

Отчети на мига –> Компаниите винаги търсят нови начини, с които да повишат ефективността си. За един търговски екип, това може да означава елиминиране на трудните и отнемащи време ръчно въвеждани отчети и заменянето им с технология и инструмент, който да сортира данни от множество източници и да ги визуализира по ярък, разбираем и интерактивен начин. Отчетите за пайплайна и тенденциите в продажбите могат да бъдат генерирани за часове, минути и дори секунди – вместо за цели дни, така ще Ви остане достатъчно време,  за да прегледате и осъществите своите стратегии.

Споделяне на информация между отделите –> За да са успешни търговците, другите отдели в компанията също трябва да са успешни. Power BI се интегрира с над 60 други приложения, така че различните отдели могат да импортират данните, които те са събрали и обработили и да ги споделят помежду си. Когато търговците могат да видят например, кои маркетинг дейности са били най-успешни, то те могат по-ефективно да осъществяват своите търговски стратегии.

Управление на квоти –> На бързо променящите се пазари, задаването на реалистични квоти е предизикателство, особенокогато успешните продажби зависят от променливи като регион, месец, клиентски сегмент. Power BI премахва трудностите със събирането на информация на едно място – така можете да залагате постежими цели пред търговските екипи.

Вашите търговци знаят как да сключват сделки. Помогнете им да го правят още по-бързо с помощта на различните визуализации на данните с Power BI.

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар