Oперативни (adhoc) анализи в Microsoft Dynamics 365 F&O - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Oперативни (adhoc) анализи в Microsoft Dynamics 365 F&O

по FTS България, октомври 12, 2020

С представянето на новата функционалност за оперативни (adhoc) анализи в Microsoft Dynamics 365 F&O продължаваме серията с описания на подобренията в Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. След съхранението на изгледи на персонализираните екрани, които потребителите могат официално да ползват от октомври 2020 г., сега Ви представяме възможността за бързи оперативни анализи директно в работните екрани.

Нека разгледаме следния пример. Търговският персонал обичайно работи в екрана с поръчките за продажба, който екран им дава детайлна информация за всяка поръчка. За оперативната работа на търговския мениджър обаче е необходимо тази информация да е представена групирана по различни критерии като например статус, дата за доставка, склад, служител, обработващ поръчката. Така структурираната информацията е много полезна за вземане на оперативни решения като например кои поръчки да се обработят с приоритет или как да се разпределят поръчките между служителите, които ги обработват. Това групиране е възможно да бъде направено от потребителя по удобен и лесен начин.

В зависимост от ролята на потребителя в организацията един и същи екран се превръща в съвсем различна работна област. В съхранените изгледи на екраните вече могат да се включват и предпочитанията за групиране, както и събтоталите в секцията на всяка група. Потребителят може да определи кой от неговите персонализирани изгледи да ползва по подразбиране. В горния пример търговският мениджър ще вижда брой/сума на поръчките по търговски представители, служителят, обработващ поръчките, ще работи с детайлния списък на своите поръчки, а логистикът ще групира поръчките по склад и начин на доставка. Практически всяко поле от екрана може да се ползва за групиране и всяко числово поле може да бъде добавено в секцията с тоталите на групата.

 

Още няколко удобни функционалности от старите версии на продукта отново са на разположение:

– пренареждане на полета чрез влачене по екрана;
– директно писане на математически изрази в числовите полета;
– предложени от системата полета за добавяне в екрана на база на предпочитанията на другите потребители;
– маркиране на полета като задължителни за попълване.

FTSВсички тези инструменти правят работата с продукта все по-лесна и интуитивна.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България