It is time to move - Dynamics 365 Business Central Online - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

It is time to move – Dynamics 365 Business Central Online

по FTS България, октомври 22, 2021

В следващите редове Тодор Кънчев  Product Manager, Microsoft Dynamics 365 Business Central, FTS Group отговаря на въпроси свързани с Dynamics 365 Business Central Online:

1. Защо клиентите да изберат облачна система за управление на своя бизнес? Какви са предимствата на Dynamics 365 Business Central Online?

Дигиталният свят, в който живеем, ни дава нов начин на комуникация и достъп до информация. И това в много голяма степен важи за бизнес продуктите, които ползваме в ежедневната си работа, като например MS Office или Dynamics 365. Когато говорим за предимствата на online версията на Dynamics 365 Business central, аз бих ги разгледал от три различни гледни точки – тази на крайния потребител, на бизнес мениджмънта и на ИТ управлението.

Като потребители ние желаем да ползваме нещата около нас бързо и лесно. В Dynamics 365 Business Сentral имаме директен достъп до приложението през web браузър от всяко място и устройство – лаптоп, таблет или мобилен телефон. Онлайн версията се предоставя като услуга от Майкрософт, при която само с няколко стъпки можем да настроим работното си място в системата, включително връзката с Office 365 приложенията. Заедно с това имаме достъп и до приложенията в Microsoft App source, специално разработени като допълнения към Business Central.

От гледна точка на бизнеса, online решението предлага гъвкавост по отношение на ползването и заплащането на лицензи. Когато имаме нужда, ние можем да увеличим броя на потребителите, а ако се наложи – и да ги намалим.

Dynamics 365 Business Central Online ще ни облекчи изключително много и от гледна точка на ИТ поддръжката. Продуктът се хоства в MS Azure, което означава, че няма нужда да отделяме средства за сървъри, лицензи за операционна система или MS SQL. Поддържа се най-висока степен на сигурност по отношение на архивиране и възстановяване в резултат на бедствия или аварии, както и по отношение на хакерски атаки.

2. А какво ни предлага Dynamics 365 Business Central Online по отношение на интеграцията с други продукти на Microsoft?

Тъй като всички продукти на Microsoft 365 се намират в облачна среда, с Business Central Online ние получаваме и директна интегрираност с много от тях. Така например отчети, които можем да правим в Business Central, лесно могат да се свържат и надградят с Power BI. Това означава, че в Business Central Online ние реално имаме BI репорти, няма нужда да влизаме в Power BI, за да ги генерираме от там. Интересна и обещаваща е връзката, която Майкрософт изгражда между MS Teams и Business Central. В последната година видяхме няколко допълнения в тази насока. Приложението за комуникация MS Teams се превръща в основна част от общия бизнес процес в организацията и това предполага по-широк обмен на данни относно контакти и задачи между Teams и Business Central.

Разбира се интеграция има и спрямо останалите продукти на Microsoft 365, като например Office 365 (Word, Excel, Outlook), SharePoint, OneDrive. С помощта на общата платформа за комуникация между продуктите на Dynamics 365 – Dataverse, се осъществява интеграция с Power Platform и Customer Engagement.

3. Всички знаем, че облачните системи са съпътствани от регулярни автоматични ъпдейти. Може ли да ни разкажеш повече за този процес в Dynamics 365 Business Central?

Много клиенти избират Dynamics 365 Business Central online именно поради възможността да имат най-новата версия на продукта. Но за да се случи това са необходими усилия и контрол както от страна на Microsoft, така и от страна на нейните партньори. Microsoft определя график за промяна на версиите и се грижи за автоматичното преминаване на ъпгрейда. Всяка година излизат 2 основни (major) версии на Business Central – през април и октомври, а всеки месец – междинни (minor) версии.

Всеки партньор, като ФТС, който има свои приложения за Business Central в appsource-a, е длъжен да осигури съвместимост на своята разработка с основните версии на продукта. Това означава, че ние поемаме отговорността да се запознаем предварително с промените в програмния код, да променим ако се наложи нашето приложение и да осигурим необходимите тестове, за да гарантираме неговата работоспособност след обновяването на Business Central.

Благодарение на инструментите, които Microsoft предоставя, част от тези дейности се изпълняват автоматизирано, но намесата на специалист винаги е нужна. В крайна сметка ние полагаме тези грижи, за да се постигне по-голяма сигурност и удовлетвореност, така че нашите клиенти винаги да имат достъп до най-новите бизнес функционалности на Business Central.

Поредицата от статии за ползите на Dynamics 365 Business Central Online,  може да разгледате ТУК: https://bit.ly/3nwcjGF

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България