ФТС България се очертава водещ интегратор на ERP сред чуждестранните инвеститори в България - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

ФТС България се очертава водещ интегратор на ERP сред чуждестранните инвеститори в България

по FTS България, март 22, 2022
Изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Cogoes

За пазара в България на системи за управление и планиране на бизнеса (ERP)

Стартирал през недалечната 1996 година, днес на прага на облачната революция, пазара на ERP системи в България се радва на сериозна конкурентна среда. Към днешна дата на него оперират над 80 интегратори на ERP системи, представящи повече от 20 международни и над 25 български вендори. Реалните инсталации на ERP системи надхвърлиха 2,000 още преди години.

За целевата група

Чуждестранните инвеститори в икономиката на България са най-силната и най-технологична икономическа група, въвеждаща максимално бързо процеси на дигитализация в бизнеса. Приблизително 2,400 малки, средни и едри предприятия (или едва 0.6 % от общо над 400,000 хиляди в национален мащаб), собственост на чуждестранни инвеститори, оперират на територията на страната. Техния дял от инсталираните ERP системи сред бизнес клиентите в България е изключително висок – приблизително 34 %*.

За ФТС България

ФТС България (https://fts-eu.com/bg/) реализира проекти с ERP системи на Microsoft и Maconomy на бизнес клиенти в България от 20 години, а след присъединяването на Dynamic Solutions (наследник на популярни интегратори LLP Dynamics и Xapt Solutions) излиза еднолично на лидерско място по брой клиенти, като ERP интегратор сред опериращите чуждестранните инвеститори в страната дял от 13.5 %* от всички инсталации в сегмента. Резултата е впечатляващ на фона на конкуренцията – общо 72 интегратори имат успешни проекти в сегмента.

Бизнес клиентите на ФТС България сред чуждестранните инвеститори са осигурявали 140, 200 работни места в страната и са генерирали общо 5.24 милиарда лева оперативни приходи, равняващи се на 4.3 % от БВП на България за 2020 г.

ФТС България с клиенти чуждестранни инвеститори по държави

Групата е реализирала проекти за внедряване на ERP системи сред компании, собственост на инвеститори от 21 държави, включително пет от G7, четирите най-големи икономики от ЕС, от съседните страни на България и от скандинавския регион.

ФТС България с клиенти чуждестранните инвеститори по индустрии

Групата има успешни внедрявания на системи за управление и планиране на бизнеса в 10* от индустриите, в които оперират чуждестранни инвеститори в България. Очаквано, най-многобройни клиенти на ФТС България са чуждестранни инвеститори в търговската и производствена индустрии. Успешни проекти са реализирани в други стратегически за инвеститорите в страната индустрии като информационните технологии, транспорта и складирането, професионални и административни дейности, енергетика, недвижими имоти и туризма.

ФТС България с клиенти чуждестранните инвеститори по индустриални сектори

Групата има успешни внедрявания на ERP сред чуждестранни компании, опериращи в 28 ключови за страната икономически сектори. В таблицата* са представени секторите, в които ФТС има клиенти с успешни ERP проекти в чуждестранни инвеститори.

ФТС България с клиенти от едрия, малък и среден чуждестранен бизнес в България

15 %* от реализираните проекти на ФТС България сред чуждестранните компании в страната са големи предприятия (249+ служители), спечелени в конкуренция с още над 30 интегратори (основно представители на един вендор). Най-висок пазарен дял от 14.7 % групата има сред малкия и среден бизнес (10-249 служители) чуждестранни инвеститори, където са и 80 % от всички клиенти на ФТС в сегмента, в конкуренция с над 60 интегратори*.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

* Всички резултати са от XXVII-то годишно изследване на пазара на бизнес софтуер в страната „CBN2021_ERP, CRM and BI business in Bulgaria 1996 – 2021_Statistics and Data Base [http://blog.cbnbulgaria.com/2021/11/cbn2021erp-crm-and-bi-business-in.html]“ на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

За CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. [http://blog.cbn-bulgaria.com/] е единствената независима агенция в България, която реално изследва пазарите на ERP, CRM и BI в страната от самото им възникване през 1996 година. Поддържа собствена база данни с няколко хиляди проекта за внедряване на бизнес софтуер. Изготвя пазарни обзори за тези пазари всяка година.

Продължи

FTS България