Автоматични обновявания на D365 BC в облачна среда - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Автоматични обновявания на D365 BC в облачна среда

по FTS България, август 2, 2021

Business Central е надеждно и доказано ERP с дълга история. Познат е през годините като Navision/Dynamics NAV. D365 BC предоставя свързаност на хората и процесите в една организация, но и свързаност на продуктите с редица други приложения.

Продуктът осигурява бързо и надеждно преминаване към cloud. Освен сloud варианта, е възможно и ползването на системата в on-premise вариант. Опции за хибридно решение също са на лице.

Говорейки за сloud среда:

Ангажименти на Майкрософт – предоставяне на различни среди

Когато заговорим за автоматични обновявания на D365 BC в облачна среда главно място заема Майкрософт, който предоставя средата за работа, така наречената production (производствена среда).

В Cloud услугата можем да разполагаме с няколко тестови среди (sandbox) с цел експерименти и тестове, включително можем да копираме производствената среда в такава тестова среда (sandbox), където да извършим дадена операция, след което да я изтрием, ако опитът е неуспешен.

Предоставят се и preview среди, където можем да тестваме новата версия. Един от основните суперлативи в cloud варианта е интеграцията с Office 365, с Power BI, с DataVerse – централното хранилище на данни за фирмата. Сред другите предимства в cloud варианта е постоянната актуализация на софтуера – два пъти в годината се извършват главни актуализации през април и октомври и всеки месец излизат месечни актуализации.

Ангажименти на ФТС – създаване на среда за клиенти

От наша страна – създаваме среди за клиентите, предоставяме им достъп, настройваме правата на потребители и следим за различни проблеми свързани с функционирането на системата.

Когато предстои излизане на нова версия, имаме достъп до бъдещите версии предварително и можем да тестваме съществуващите функционалности, защото Майкрософт ни изпраща информация предварително– какво и как ще бъде променено.

Миграция към нова среда

В Admin центъра управляваме средите с които разполага клиента, от тук се управлява и процеса на актуализация, когато излезе нов ъпдейт. Това е и мястото, където се инсталират и актуализират отделните приложения, които са поставени в базата на съответната среда.

Предишната стъпка преди ъпдейтите е прехода между съществуващите инсталации и съществуващите бази. Преди това е необходима да се разработят и преобразуват приложенията от съществуващите доработки, правени в базата към новия вариант с така наречените – app-ове. След това се създават средите за клиента и започва процеса на зареждане на съществуващите данни от сървърите, които са на разположение на клиента – on premise сървъри – данните се прехвърлят в облачната среда и по този начин работата с Вusiness Сentral във версията cloud вече е стартирала. След това месечно и два пъти годишно излизат актуализации, които трябва да се прилагат.

Процес на актуализация

Майкрософт предоставя следните предпоставки за извършване на актуализациите:

  • График за пускане на доработките и новите версии
  • Предварителен достъп до разработките и новите версии
  • Информация за функционалностите, които ще бъдат премахнати
  • Ангажимент на доставчиците на Приложения да ги актуализират
  • Документация и обучение от Майкрософт
Действия от страна на ФТС необходими при актуализация

В тестовата среда се извършва предварителен ъпдейт и по този начин се гарантира успешната актуализация в реалната среда. В Admin центъра се настройва определен час за обновяване, когато никой не работи и Майкрософт извършва актуализацията на базата. Специалистите на ФТС следят дали всичко е минало успешно и ако възникнат грешки се правят съответни промени в app-овете.

Действия от страна на Майкрософт необходими при актуализация

В определения за актуализация ден и час Майкрософт изпраща информация до потребителите и ги „изхвърля“ от системата, затова е препоръчително да се избере по-късен час или да е в извън работно време. След това се деинсталират всички приложения, които в момента са поставени в базата и се актуализира цялата платформата.

При главните/годишните актуализации винаги се инсталират новите версии на приложенията. При месечните актуализации се инсталират обратно текущите версии, а ако се получи грешка – най-новите предоставени версии. Ако се установи грешка в процеса на актуализация, всички промени се анулират и се възстановява състоянието на базата, каквото е било преди началото на обновяването.

Повече информация за автоматичните обновявания на D365 BC в облачна среда може да видите във видеото:

Повече за ФТС

За да получите повече информация за това как Dynamics 365 може да оптимизира работните процеси във вашата компания и да направи дейността ви по-ефективна, моля свържете се с нашия екип от професионалисти на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com.

ФТС е компания – внедрител на бизнес софтуер с над 26 години опит, един от дългогодишните партньорите на Майкрософт България. Сред силните ни страни са желанието да предоставяме най-новите технологични решения на клиентите си, екипа ни от професионалисти и отдадеността да превърнем всеки проект в успех.

Повече за ФТС България можете да прочетете на www.fts-eu.com.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България