Gain a competitive edge with Dynamics 365 Project Operations - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Gain a competitive edge with Dynamics 365 Project Operations

по FTS България, август 5, 2021

Едно от основните затруднения, което стои пред проектно-ориентираните компании, е използването на различни, несвързани системи за управление на бизнеса си. Отделът по продажби разполага със CRM система, проектните мениджъри използват различни средства/тулове за планиране и проследвяне на развитието на проекта, служителите отчитат време и разходи по проекта в отделни приложения. А счетоводният отдел разполага с напълно изолирана от останалите отдели счетоводна система.

Всичко това допринася за неефективното управление на проектите, особено когато става на въпрос за комплексни и трудни за предвиждане, прогнозиране, координиране и изпълнение проекти.

С какво ни помага Microsoft Dynamics 365 Project Operations?

Dynamics 365 Project Operations e единно бизнес приложение, която обединява в едно ключовите за една проектно-ориентирана компания дейности:

 • Lead and Opportunity management
 • Project Planning
 • Resource Utilization
 • Team collaboration
 • Time and Expenses
 • Project accounting
 • Reporting.

Dynamics 365 Project Operations позволява на компаниите да управляват бизнеса си от едно място и обединява работата на различните отдели, така че всички да работят ефективно, да оптимизират операциите си и успешно да реализират всеки един проект.

Lead and Opportunity management

Чрез Dynamics 365 Project Operations проследявате цялата информация за потенциален клиент от Lead през Opportunity до Quote и Contract. Може да прилагате различни ценови листи в офертата, изчислени на база разнообразни измерения. Избирате как да бъдат генерирани редовете на офертата – ръчно, да бъдат базирани на оценки на предходни проекти, на темплейти или генерирани на база на детайлен план на проекта.

В случай на спечелена сделка, договорът се генерира автоматично в draft статус като са възможни различни типове договори – fixed price, expense-based или комбинация от двете.

Project Planning

Проектните мениджъри могат да създават детайлен план на проекта, използвайки възможностите на вградения Microsoft Project for web – Kanban planning views, Gantt charts and work breakdown structures. Същевременно комуникират всички детайли по задачите от плана с колегите си в Microsoft Teams.

Resource Utilization

Dynamics 365 Project Operations разполага с Universal Resource Scheduling механизъм, който дава възможност за лесно планиране и намиране на свободни служители с подходящия набор от умения за даден проект, а също и за цялостно управление на ресурсите на компанията. Ресурсите могат да бъдат от различен тип – вътрешни и външни служители, оборудване и др. Намерените от ресурсния мениджър ресурси могат да бъдат директно буквани по проекта, но могат да бъдат и предлагани на проектния мениджър чрез resources requests. Всички умения на служителите се класифицират, поддържат и оценяват с подходящи за бизнеса модели.

Team collaboration

Екипите комуникират бързо и ефективно планове, бюджети, обхвати, задачи и срокове директно в Microsoft Teams, който е интегриран в Project Operations. Могат да споделят съдържание или записват разговори.

Time and Expenses

Служителите лесно и бързо въвеждат на дневна база отработеното време по проекти като използват уеб или мобилно приложение. Могат да submit-ват за одобрение своите отчети за време на периодична/седмична база. Одобряващите са навременно информирани за регистрираното време и имат възможност да одобряват лесно и наведнъж няколко time entries.

Аналогично се отразяват и разходите на служителите по проекти чрез възможностите на Expense management модула. Отново служителят използва уеб или мобилно приложение. Това позволява качването на бележки и фактури в момента на получаването им. Бележките се съхраняват и на по-късен етап от тях се създават разходите редове, които могат да бъдат автоматично създадени благодарение на вградените OCR data extraction възможности. Разходните редове в последствие се обединяват в expense report, който се предава по-нататък за преглед и обработка.

Project accounting

Интегрирането с Dynamics 365 Finance дава обширни финансови функционалности като:

 • revenue and cost recognition
 • периодично фактуриране
 • фактуриране на етапи/milestones
 • фактуриране на аванси
 • фактуриране на база time & material, с възможността за коригиране и обработка на редовете за фактуриране
 • калкулиране на коректно ДДС спрямо изисквания на съответното законодателство.

Всичко това е организирано в подходящи работни области и позволява лесно създаване на предложения за фактура, обработване и предаване за преглед и издаване.

Вградената интеграция с Dynamics 365 Finance дава възможност за цялостна счетоводна отчетност на компанията чрез използването и на останалите модули от системата – Accounts payable, Accounts receivable, General ledger, Fixed assets и др.

Reporting

Project Operations идва с вградени Power BI отчети – KPIs и dashboard за използването на ресурсите, планиране, бюджетиране и изпълнение на проектите.

В заключение, всички тези възможности на Dynamics 365 Project Operations не са новост. Те са резултат от обединението на няколко бизнес приложения на Microsoft, които предоставят най-добрите функционалности и практики в съответната област:

 • Project for the web
 • Project service automation
 • Модула Project management and accounting в Dynamics 365 Finance

Сливането е възможно благодарение на Microsoft Power Planform и Microsoft Dataverse, обединяващата платформа на екосистемата Dynamics 365.

Повече за ФТС България можете да прочетете на www.fts-eu.com.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България