Какво получаваме с Power BI Premium per User лиценз?

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Какво получаваме с Power BI Premium per User лиценз?

по FTS България, октомври 4, 2020

Power BI Premium per User  ще е наличен от ноември 2020г. Това бе една от най-важните новини от Microsoft Ignite, с която Microsoft зарадваха Power BI общността. Новият тип лицензиране дава възможност на компаниите да закупуват Premium лиценз не за цялата организация, а за конкретни потребители. Тези потребители получават достъп до изключителни premium функционалности като:

  • Публикуване на модели с размер до 100GB (1GB при Power BI Pro);
  • Възможност за автоматично опресняване на модела до 48 пъти на денонощие (до 8 пъти на денонощие при Power BI Pro);
  • Изграждане и публикуване на страницирани отчети (paginated reports, SSRS);
  • Deployment pipelines – изключително необходим инструмент при Power BI проекти в големи организации, чрез който инструмент се управлява жизнения цикъл на Power BI съдържанието;
  • Директна връзка към Azure AI услуги като AutoML и Cognitive Service (Sentiment Analysis, Key Phrase Extraction, Language Detection, Image Tagging), чрез която можем да обогатим данните, извличани с Power BI dataflows;
  • Възможност за създаване на read/write свързване на Power BI модела с трети приложения чрез XMLA endpoint.

Как се настройва използването на Premium функционалността?

Power BI Premium per UserBI администраторът определя кои работни области (workspaces) използват Premium функции. Отчетите и анализите от тези работни области са достъпни само за потребители с premium лиценз.  Типът лиценз на потребител се задава по познатия и до сега начин – през административния панел на O365.

Има ли ограничения за абонамента към различните отчети?

Абонамент по имейл със Premium съдържание е възможен за всички Pro и Premium потребители.

Какво представляват страницираните отчети (paginated reports)?

Paginated ReportsЗа разлика от типичните PowerBI отчети, страницираните отчети имат фиксирана структура. Обикновено те трябва да изглеждат добре на лист и да бъдат експортирани със запазване на структурата и форматирането. Примери за такъв тип отчети са справки от типа на ОПР и оборотни ведомости.

Какво е AutoML?

AutoML е функционалност в Power BI, която позволява бизнес анализаторите да използват Power BI dataflows за трениране и валидиране на Machine Learning модели. AutoML автоматично извлича съществените характеристики (features), избира подходящия алгоритъм и параметри и генерира отчет с резултатите от валидацията на модела. Така създаденият модел може да бъде използвани върху данните (текущи и нови) от Power BI dataflow.

Повече информация за Power BI и Power BI Premium може да намерите на официалната страница на продукта, както и на сайта на ФТС.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар