Перспективи в Power BI | Ползи и приложение | FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Перспективи в Power BI

по FTS България, септември 7, 2020

Със сигурност сте изпадали в ситуацията, когато Вие се е наложило да пренебрегнете съветите на BI експертите и да създадете един сложен модел, в който да преплетете финансови, търговски и складови данни. Моделът Ви върши чудесна работа, но има един съществен проблем – неговата комплексност и обем са плашещи за потребителите. Когато бизнес анализаторите се вържат към Вашия модел, те виждат не само необходимите за тях неща, а всички таблици, колони, измерители и KPI. Често това е доста объркващо.

Решението, което имаме при моделирането в SSAS, е използването на перспективи. Перспективите разделят нашия модел на различни подмножества в зависимост от определен признак  като например функционалната област. Можем да дефинираме перспективи за търговския отдел, за финансовия отдел и други и с това да улесним работата им с модела.

А какво е решението, ако семантичният модел се изгражда в Power BI? Августовската версия на Power BI направи възможно използването на перспективи и при Power BI моделирането. Перспективите се създават с помощта на Tabular Editor. Тяхното действие може да се прилага върху определена страница и с това прави използването на visual personalization функционалността по-смислено и по-лесно.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България