Дигитализирайте бизнеса си с „ФТС“ - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Дигитализирайте бизнеса си с „ФТС“

по FTS България, октомври 25, 2022

Ако планирате да повишите нивата на дигитализация във вашата компания и да интегрирате решение за оптимизиране на бизнес процесите  – можем да Ви бъдем полезни.

Вижте как:

Финансирайте вашият ИТ проект чрез безвъзмездни средства по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Цел на процедурата:

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, насочена е към микро, малки и средни предприятия, ориентирани към повишаване нивото на дигитализация на основната им икономическа дейност съгласно КИД-2008.

Общият размер на средствата по процедура е 30 600 000 лв. Отпуснатите грантовете са от 3000 до 20 000 лв., като не се изисква собствено съфинансиране. Изпълнението на проекта не трябва да надхвърля 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Как можем да Ви бъдем полезни:

От „ФТС“ можем да Ви съдействаме по пътя към дигитализацията с ИТ решение, което да ускори растежа на Вашия бизнес. Екипът ни работи повече от 28 години за оптимизиране на бизнес процесите чрез изграждане и внедряване на специализирани системи за управление от утвърдени доставчици като Microsoft и M-Files. Предлаганите от „ФТС“ ERP, CRM, BI и DMS системи са сред водещите продукти на пазара.като: Microsoft Dynamics 365, Power BI, M-Files и няколко вертикални решения по индустрии.

Сред финансираните дейности по програмата за които, можете да получите до 20 000 лв. са:

 • Въвеждане на ERP система
 • Въвеждане на CRM система
 • Въвеждане на BI система
 • Въвеждане на модул складово стопанство/производство/верига на доставките/ПОС
 • Изграждане на система за архивиране
 • Изграждане на система за управление и съхранението и споделянето на информацията

Нашите решения и услуги за бизнеса:
 • Нови проекти

ФТС предоставя цялостни услуги по проекти за внедряване на ERP и CRM системи базирани на Microsoft Dynamics 365, BI системи под Microsoft Power Platform и системи за дигитализиране и автоматизиране на административните процеси чрез, DMS/ECM системата M-Files. Извършили сме внедряване в различни по големина компании, както в България така и в източна Европа, като сме реализирали успешно над 320 проекта.

 • Локализации

Локалните roll out проекти никога не си приличат. Оптималната стратегия е уникална за съответната организация и според специфичните особености по страни като език, нормативна уредба, култура и бизнес отношения. Нашият екип е натрупал международен опит с roll out проекти вкакто в Централна и Източна Европа.

 • Преминаване към нови версии

ФТС може да помогне за ъпгрейд на текущата Ви система, за да се възползвате от последните новости в сигурността, новите функционалности и предимства на последната версия на приложенията Microsoft Dynamics 365. Консултантите и програмистите ни притежават опит в изпълнението на различни ъпгрейди от различни версии на Dynamics решенията до последните Dynamics 365 приложения.

 • Поддръжка

Поддръжката и съдействието при решаването на възникнал проблем в решенията на Microsoft Dynamics 365 се оценява високо от клиентите ни.

Допустими кандидати по процедурата са:
 • Всички търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата, които трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието както следва – микро предприятие(≥ 41 000 лева), малко предприятие(≥ 82 000 лева), средно предприятие(≥ 123 000 лева).
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008
Срок за кандидатстване:

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура е 16:30 часа на 19 декември 2022 г. Подаването на документи се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран Формуляр за кандидатстване.

Свържете се с нас за повече информация и ЗАЯВЕТЕ ВАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ ТУК.

Ще се радваме да станем Ваш партньор и да помогнем да постигнете своето дигитално бъдеще!

Продължи

FTS България