Reduce total cost of ownership and improve cashflow - FTS
Изберете страница

Reduce total cost of ownership and improve cashflow

по FTS България, октомври 8, 2021

В поредица от статии Ви разказахме за ползите на клауд версията на Dynamics 365 Business Central, налична за България от началото на октомври 2021.

Когато обаче трябва да пристъпите към вземане на решение за избор на клауд-базирана ERP система, от ключово значение е икономическото въздействие, което този избор ще окаже на Вашата компания.

Погледнете изображението за TCO (total cost of ownership) по-долу, коeто графично съпоставя различните видове разходи за използване и поддръжка на ERP система – в облака или като решение на собствен сървър (on-premise).Тази графична оценка разглежда 6 групи разходи, които трябва да бъдат обмислени в процеса на вземане на решение за преминаване към/избор на клауд решение. На повърхността разходите изглеждат идентични, но в действителност не всички разходи са очевидни.

Софтуер

Разходът за софтуер включва разхода за самото софтуерно приложение, както и разходи за други съпътстващи приложения – вертикални решения, add-on-и, специфични разработки и интеграции, т.е. всичко, което прави едно решение, завършено за дадена организация.

Съпоставката на двата варианта показва:

  • при cloud решението – разходите за лицензи се заплащат месечно/годишно на база на потреблението и те се категоризират като оперативни разходи (OpEx).
  • при on-premise решението – цената на лицензите е висока и се заплаща предварително. Този разход се категоризира като капиталов разход (CapEx) и съответно се амортизира за даден период от време.
Внедряване, персонализиране и обучение

Тези разходи са идентични и при cloud, и при on-premise решенията. Такива са разходите за инсталиране и подходящо за компанията конфигуриране на софтуера. Още персонализиране, тестване, обучение и мигриране на данните. Стойността им варира в зависимост от сложността и спецификите на бизнеса на дадена организация. Обикновено за тези дейности се ангажира сертифициран и опитен специалист – партньор на Microsoft, какъвто може да намерите в лицето на ФТС.

Към тези разходи не бива да се забравя и добавянето на често пъти вътрешни за организацията разходи – като разходи за реинженеринг и управление на промяната.

Хардуер

При on-premise варианта се заплащат големи първоначални разходи за закупуване на инфраструктура – сървъри, мрежов хардуер, операционна система, бази данни. Изискват се и периодични оперативни разходи (като например разходи за електричество) и извънредни разходи в случай на повреди.

При cloud варианта нямате директен разход за притежаване и поддържане на сървъри и друга инфраструктура.

ИТ екип

При on-premise решението значителна част от разходите са тези за ИТ персонал – различни видове специалисти, които да поддържат изправността и актуалността на сървъри, бази данни и различни видове технологии, които стоят зад избраното софтуерно решение.

При клауд решението тези разходи на практика отпадат или са свързани с конкретно поискани единични услуги.

Поддръжка

При on-premise варианта задължително се заплаща годишна поддръжка, която представлява процент от закупените лицензи. Заплащането на тази поддръжка дава правото на ползване на пуснати фиксове, пачове и нови версии и ъпдейти на софтуера.

При cloud варианта всичко това влиза в стойността на лиценза.

Обновявания/upgrades

При cloud решението прилагането на нови версии на продукта се извършва автоматично. Обновяванията/ъпдейтите се случват в предварително дефиниран и удобен за компанията ден и час. Прилагат се автоматично както в тестова, така и в реална среда (вижте повече по темата в поредицата от статии за Business central тук).

При on-premise варианта, за deployment на нова версия в тестова и реална среда трябва да се ангажират ИТ специалисти с необходимите компетенции.

Както видяхме с избора на Dynamics 365 Business Central Online ще намалите общите разходи за придобиването на ERP софтуер и ще подобрите паричния си поток имайки предвидими месечни разходи. Ако все още имате неизяснени въпроси по отношение на разходите за cloud решение, не се колебайте да се свържете с нас…

През следващите седмици ще публикуваме поредица от статии за ползите на Dynamics 365 Business Central Online, която може да следите ТУК.

За да заявите вашата безплатна консултация натиснете ТУК.

Продължи

FTS България