Какви са ползите за различните позиции в компанията, която избира NaviTrans за своя ERP система? - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Какви са ползите за различните позиции в компанията, която избира NaviTrans за своя ERP система?

по FTS България, декември 30, 2019

NaviTrans е интегрирано ERP решение за транспортни, спедиторски и логистични компании, разработено от Young and Partners (Белгия), базирано на Microsoft Dynamics NAV.  В NaviTrans са събрани над 10 години ноу-хау и опит. С тази система всяка транспортна фирма разполага с необходимия контрол върху бизнес процесите и финансовите си резултати.

Калоян, Мениджър продажби: Калоян управлява търговските представители за своя регион и проследява техните действия. Помага им да сключват сделки и понякога сам осъществява продажби. Подобно на търговските представители, Калоян работи основно в Microsoft Dynamics CRM.

  • Разширен модул за тарифи NaviTrans, който успява да се справи и с най-сложните тарифни споразумения.
  • e-NaviTrans Track & Trace, който позволява на клиентите на Калоян да проследяват статуса на своите товари.
  • Интеграцията на Microsoft Dynamics CRM с NaviTrans например, позволява на Калоян и неговия екип да проследява в CRM системата, ако някой от отдел Обработка на заявки или Планиране е регистрирал оферта за някои от неговите клиенти в системата NaviTrans.

Силвия, Обработка на заявки: Силвия въвежда заявките за транспорт и подпомага екипа по Продажби. Тя приема заявките директно от клиентите и проверява EDI и eNaviTrans поръчките въведени в системата. Работи в тясна връзка с търговските представители, тъй като тя може би комуникира по-често с клиентите, отколкото те.

  • Гъвкави възможности за въвеждане на заявките в зависимост от различните типове транспорт.
  • Ролево-базирани екрани.
  • Автоматично създаване на движения с графициот по-малките към по-големите складове.
  • Предварителна калкулация на ползите и разходите.
  • Поддържане на справка за предишни цени и инструмент за симулация за по-прецизен подбор на подизпълнители.

Боян, Отдел планиране: Боян планира всички доставки в региона, за който отговаря. Той внимателно добавя пратки към дадените маршрути и ги разпределя в зависимост от наличните ресурси. Отговаря и за това, всички шофьори да получат правилната информация за изпълнение на техните маршрути. Опции за филтриране и сортиране за подпомагане на сложните задачи по планирането. Планиране на дистрибуцията от карта. Гъвкави екрани за планиране. Оптимизиция на маршрутите по карти.

Даниел, Диспечер: Даниел следи в реално време изпълнението на маршрутите. Той предвижда възможни отклонения от планирането и разрешава възникнали неочаквани обстоятелства. Той преразпределя ресурси, за да е сигурно, че всяка задачи ще бъде изпълнена според договореното. Той е в непрекъсната връзка с шофьорите. Проследяване на ниво график в Graphical Plan Board. Монитора за транспортните средства показва къде се намира всяко едно превозно средство на картата, независимо от типа на бордния компютър. Може да комуникира с шофьорите и клиентите.

Алина, Администрация: Алина събира цялата информация от извършените маршрути, както на хартия, така и въведени през бордните компютри и я проверява за грешки. Тя оперативно приключва всички маршрути и подготвя всички файлове и доставк иза фактуриране. Директна информация от изпълнението на маршрута чрез бордния компютър. Достъп до цялата релевантна информация за маршрута. Автоматично предварително калкулиране на разходите и услугите. Автоматично създаване на документи за плащане към подизпълнителите.

Стефан, Мениджър транспортни средства: Стефан трябва да се грижи за това, техниците да са ефективни, обучени и мотивирани. Дейностите по поддръжката, които той планира в NaviTrans, автоматично се отразяват и в графиците за планиране. Филип, Счетоводен отдел Филип работи в Счетоводния отдел. Веднага щом тя получи информация от оперативните отдели, тя трябва да се погрижи всички извършени услуги да се фактурирират правилно и навреме. Процедура за бързо и правилно фактуриране. Автоматизирано фактуриране на смесени доставки. Възможност за отделно фактуриране при събирането на смесени товари. Лесна процедура за междуфирмено фактуриране.

Деян, Управител: Деян отговаря за всичко и трябва да разполага с актуална и вярна информация за всеки аспект на своя бизнес. Директен достъп до ключова информация с един поглед. Възможност за събиране на цялата информация, която е нужна за вземането на бързи и правилни решения – само в 1 система. Налични инструменти за анализ на печалбата. Богат набор от справки и отчети.

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар