Защо на компаниите от ХВП е нужно BI решение? - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Защо на компаниите от ХВП е нужно BI решение?

по FTS България, декември 30, 2019

BI решенията имат за цел да превърнат съществуващите данни в организацията в информация, която може да бъде интерпретирана и да води до вземането на най -правилните решения. В този смисъл от това до голяма степен зависи посоката, в която ще развивате компанията си.

Превръщането на информация минава през изграждането на определени модели и последващото им визуализиране в различни, интерактивни отчети и анализи. Това, което прави BI толкова уникално е възможността да се комбинира информация от различни източници, както вътре в компанията от ХВП, така и от външната среда.

BI решението ще ви позволи да анализирате бизнес процесите в организацията и да предприемете нужните мерки, за да ги оптимизирате, ако е нужно. По този начин разполагате с необходимата информация, да вземате решения относно поръчката на дадени суровини и съставки, управлението на производствения процес, начина по който, наличностите могат да бъдат планирани и контролирани и разбира се правилната дистрибуция на готовите продукти.

Прецизно избраното BI решение от доставчик с нужните опит и познания, ще ви погне да вземате решение и относно корпоративната си стратегия за дългосрочно развитие. По-лесно ще можете да определяте кой пазар е най-интересен и с най-голем потенциал, как производството да бъде управялвано по най-ефективния начин, как може да се оптимизират логистичните дейности и коя извадка от клиенти носят с най-високи приходи.

Всъщност от отговорите на всички тези въпроси до голяма степен зависи и успехът на дадена компания.

Както вече споменахме, BI решението ще анализира информацията, която вече е налична във вашата компания, както и външна такава. Тази информация, може да бъде взета от вашият бизнес софтуер, който вече използвате, или ако не разполагате с ERP решение, от другите финансови, счетводни или складови програми с които работите.

BI на всяко ниво

На BI решенията обикновеното се гледа като на инструмент за топ мениджмънта в по-големите компании, но това не винаги е така. Може да бъде много полезен и при вземанeто на решения на средно и оперативно ниво в компанията. Всички стъпки в процесите по контакт с клиента, оценка на финансовите резултати, разрешаване на проблеми в логистиката и в производството могат да бъдат улеснени от едно BI решение, именно заради неговата мултифункционалност и това, че ползва информация от различни източници.

Ако искате да научите повече за ползите, които Power BI решението може да донесе на компанията ви – свържете се с нас за демонстрация на 02/ 818 36 63 или info.bg@fts-eu.com

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар