Deltek Maconomy ERP – какви са ползите през погледа на различните служители? - FTS

Microsoft Партньор на годината 2023 за България. Научете повече

Изберете страница

Deltek Maconomy ERP – какви са ползите през погледа на различните служители?

по FTS България, декември 28, 2019

Deltek Maconomy е напълно интегрирано ERP решение за проектно-ориентирани компании и търговски компании. Основната цел на системата е да поддържа ключовите процеси на организациите, които предоставят проектни услуги на своите крайни клиенти.

Системата доминира сред компаниите от сферата на услугите с над 100 000 потребители в над 50 държави. В Deltek Maconomy са вградени най-добрите практики в проектно-ориентирания бизнес, които Deltek Maconomy разработва и предлага вече повече от 25 години.

Вижте ползите от Deltek Maconomy ERP според ролите на служителите във Вашата компания:

1. Оперативни мениджъри

Като Оперативен мениджър на компания от сферата на услугите е необходимо да упоравлявате ефективно и да разполагате с актуална информация. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

Прогнозирате приходите и разходите и лесно да правите анализи и сравнения с реалните резултати.
Създавате детайлни отчети и анализи.
Разбирате и управлявате разходите и приходите като разглеждате детайлно финансовата информация.
Управлявате още по-ефективно екипа си.
Постигате видимост в реално време на бъдещи потребности от ресурси, за да наемате и освобождавате ресурсите в точното време.

2. Мениджъри Ключови клиенти

В ролята си на Мениджър Ключови клиенти в своята организация, се нуждаете от актуална и лесно достъпна информация за клиентите, за да печелите прокети, да обслужвате клиентите си още по-добре, да разработвате печеливши и дълготрайни отношения. С помощта на Deltek Maconomy, можете да:

Проследявате всички възможности и да оценявате техния потенциал.
Преглеждате лесно финансовите резултати от проектите, които да Ви помогнат да приоритизирате клиентите си.
Намирате актуална и коректна информация за стауса на всичките проекти.
Получавате холистичен подход към информацията за клиентите, спестявате време и възможност да вземете максимално информирани решения.
Разпределяте правилните ресурси по различните проекти, като по този начин максимизирате постигнатите резултати.

3. Проджект мениджъри

Като Проджект мениджър във Вашата организация, трябва да имате цялостен поглед, за да управлявате портфолиото си от проекти и да следите дали те се изпълняват в рамките на договореното време и бюджет. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

Създавате нови проекти, автоматизирате билинга по проекта, анализирате различни ключови показатели.
Подготвите оценка на прогреса на проекта и да направите необходимите дейстивя за финализирането му.
Преглеждате онлайн статуса на проектите в реално време и документацията по тях.
Разчитате на работни потоци за иницииране на проекта, създаване на бюджет, фактуриране, одобряване на време и разходи.

Управлявате планирането и изпълнението на проекта и бързо разпределяте наличните ресурси по клиенти и проекти.

4. Мениджъри Ресурси

За Мениджърите Ресурси в бързо развиващите се компании е от особена важност да могат да разпределят правилните хора по отдели, офиси, бизнес подразделения и проекти, за да гарантират успешни проекти за своите клиенти и да максимизират финансовите резултати. С Deltek Maconomy ще можете да:

Преглеждате всички запитвания за ресурси онлайн, като по този начин редуцирате телефонните обаждания и запитванията през мейл, които могат да се загубят.
Избягвате услугите на фрилансъри и подизпълнители, когато Вашите служители са свободни.
Търсите хора според техните способности, компетенции и виждате тяхната планирана заетост.

5. Финансови мениджъри

Като Финансов мениджър, се нуждаете от цялостно, интегрирано ИТ решение за управление на финансите във Вашата организация. Ако компанията Ви има и офиси в различни страни, е от особена важност решението, което изберете да поддържа много компании и много валути, така, че да можете да разполагате с подробна и коректна информация по всяко време. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

Контролирате приходите и процентите на изпълнение по проектите.
Получавате известия и при просрочени плащания по фактури, надвишаване на бюджетите по дадени проекти, закъснение при попълването на листи за отработеното време.
Улеснявате месечните приключвания чрез автоматизация и актуалност на информацията.
Намалявате административните разходи чрез автоматизация на процедурите и консолидация на финансовите записи по бизнес отдели.

6. Мениджъри Човешки ресурси

Успешните отдели и екипи по Човешки ресурси в една компания трябва да разполагат с пълен контрол над HR данните, за да могат да отговорят по всяко време на въпроси от страна на топ мениджмънта и да предоставят необходимите услуги на служителите.

Maconomy, включва HR модул, който разполага с широк набор от стандартни полета и лесно може да се конфигурира, така че да включва повече важна информация, специфична за организацията ви. HR Модулът е напълно интегриран с другите Maconomy модули. Deltek Maconomy ще Ви помогне да:

Разполагате с поглед върху необходимостта от различни ресурси, умения, компетенции.
Можете да планирате и алокирате правилните ресурси по правилния проект.
Имате ясна видимост върху индивидуалния принос от всеки служител или екип.
Измервате ключови показатели, които да гарантират, че разполагате с точната информация в точното време.

Продължи

FTS България

Изпращане на коментар